Show simple item record

Measurement of Vehicle CG Height Position

dc.contributor.advisorBlaťák, Ondřejcs
dc.contributor.authorFedra, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:20:58Z
dc.date.available2019-11-27T20:20:58Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationFEDRA, T. Měření výškové polohy těžiště vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28436cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14468
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá mením výškové polohy tžišt vozidla. V první ásti jsou popsány všechny metody pro mení výškové polohy. Druhá ást se zabývá návrhem mícího zaízení. Toto zaízení je analyzováno Metodou Konených Prvk. Vozidlo je naklánno pomocí hydraulického systému. Tetí ást ukazuje nejlepší úhel naklonní pro minimální chybu výškové polohy tžišt. V závru práce je popsán postup mení pro navržené zaízení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with measurement of vehicle centre of gravity height position. All methods for measurement of CG height position are described in the first part. The second part deals with designing of device for measurement of CG height. This measurement device is analysed by Finite Element Method. The vehicle is tilt by hydraulic system. The third part shows the best tilt angle for minimal error of CG height. At the end, there is described a measuring procedure for designed device.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTžištcs
dc.subjectmící zaízenícs
dc.subjectmení výškové polohy tžišt vozidlacs
dc.subjectmetoda konených prvkcs
dc.subjectTritopcs
dc.subjectCentre of gravityen
dc.subjectmeasurement deviceen
dc.subjectmeasurement of vehicle centre of gravity heighten
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectTritopen
dc.titleMěření výškové polohy těžiště vozidlacs
dc.title.alternativeMeasurement of Vehicle CG Height Positionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-16cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:04cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28436en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:01:45en
sync.item.modts2020.05.22 12:59:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHejtmánek, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. František Bauer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record