Zobrazit minimální záznam

Economic Impacts of Winding Up a Company with Liquidation

dc.contributor.advisorPernica, Martincs
dc.contributor.authorŠvandová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:27:17Z
dc.date.available2020-06-23cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠVANDOVÁ, K. Ekonomické dopady zrušení obchodní společnosti s likvidací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other28418cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14506
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o legislativních aspektech zrušení obchodních společností s likvidací a zabývá se vyjádřením ekonomických důsledků pramenících ze zániku organizace pro hlavní zainteresované strany (zaměstnanci, stát, věřitelé). Teoretická část je věnována základním pojmům týkajících se obchodních společností, charakteristik právních forem podnikání, příčin a forem zrušení a jejich následnému procesu likvidace. Praktická část se orientuje na firmu, akciovou společnost, která je v likvidaci a na ekonomické důsledky pramenící z ukončení podnikatelských aktivit této společnosti pro stát, zaměstnance a věřitele této organizace.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with legislative aspects of the abolition of corporate insolvency and dealing with the expression of the economic consequences arising from the demise of the organization to key stakeholders (employees, state, creditors). The theoretical part deals with basic concepts related to corporate, legal forms of business characteristics, causes and forms of dissolution and its subsequent liquidation process. The practical part focuses on the company, joint stock company, which is in liquidation and the economic consequences arising from the termination of the business activities of this company for state employees and creditors of the organization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectLikvidacecs
dc.subjectlikvidátorcs
dc.subjectobchodní rejstříkcs
dc.subjectobchodní společnostics
dc.subjectprávní formy podnikánícs
dc.subjectstátcs
dc.subjectvěřitelécs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectzánikcs
dc.subjectzrušení.cs
dc.subjectLiquidationen
dc.subjectLiquidatoren
dc.subjectCommercial Registeren
dc.subjectBusiness companiesen
dc.subjectLegal forms of businessen
dc.subjectStateen
dc.subjectEmployeesen
dc.subjectCreditorsen
dc.subjectExtinctionen
dc.subjectCancellationen
dc.titleEkonomické dopady zrušení obchodní společnosti s likvidacícs
dc.title.alternativeEconomic Impacts of Winding Up a Company with Liquidationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2010-07-17-11:45:07cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid28418en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.22 00:29:40en
sync.item.modts2018.10.21 19:56:26en
dc.contributor.refereeKramolišová, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam