Show simple item record

Measurement of quality of gamma-cameras

dc.contributor.advisorDrastich, Alešcs
dc.contributor.authorAwadová, Thurayacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:16:57Z
dc.date.available2019-05-17T14:16:57Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationAWADOVÁ, T. Měření kvality gama-kamer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30648cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14527
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je měření kvality gama-kamer. V teoretické části se budeme zabývat metodikou vytváření obrazu u gamazobrazovacích systémů, jednotlivými typy konstrukcí a technickými parametry ovlivňujícími výslednou kvalitu zobrazení. V praktické části se budeme obecně zabývat metodikou měření vybraných technických parametrů u planárních či SPECT gama-kamer v planárním režimu a jejich realizací na pracovišti Nukleární medicíny FN Brno. Měření vychází z doporučení Státního úřadu jaderné bezpečnosti a doporučení daných výrobcem příslušné gama-kamery. Na závěr provedeme hodnocení stability vybraného kvantitativního parametru.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is the measurement of the gamma cameras’ quality. First, we will focus on the general methodology of imaging in gamma-imaging systems, on the particular types of constructions and technical parameters influencing the resulting imaging quality. In the practical part of the thesis we will pay attention to the methodology of measurement of particular technical parameters within planar or SPECT gamma cameras in a planar mode and their realisation at the Clinic of Nuclear Medicine, Faculty Hospital Brno. The measurement follows the recommendations of the State Office for Nuclear Safety and of the particular gamma camera producer. In conclusion, the stability of a particular quantitative parameter will be evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgama-kameracs
dc.subjectjakostcs
dc.subjectkvalita zobrazenícs
dc.subjectplanární scintigrafiecs
dc.subjectstabilita gama-kamerycs
dc.subjectgamma cameraen
dc.subjectqualityen
dc.subjectdisplay qualityen
dc.subjectplanar scintigraphyen
dc.subjectgamma cameras’ stabilityen
dc.titleMěření kvality gama-kamercs
dc.title.alternativeMeasurement of quality of gamma-camerasen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-17cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:05cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30648en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:57:36en
sync.item.modts2021.11.12 19:48:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolář, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (člen) Doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (člen) Doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Do diskuse se zapojil doc. Kolář a doc. Drastich.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record