Show simple item record

Evaluation of penalization costs charged in a specific power distribution network

dc.contributor.advisorBlažek, Vladimírcs
dc.contributor.authorTěžký, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:22:05Z
dc.date.available2018-06-09cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationTĚŽKÝ, J. Vyhodnocení nákladů na penalizace v zadané distribuční síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other15785cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14533
dc.description.abstractDůležitým kritériem pro posouzení ekonomické stability rozvojových zemí je jejich energetický systém. Jeho schopnost zásobovat elektrickou energií všechny odběratele v požadované kvalitě dodávky. Požadavky na poskytovanou elektrickou energii se můžou pro systémy jednotlivých zemí různit v určitých faktorech. Spolehlivost elektroenergetického systému představuje významný parametr u všech elektrizačních soustav, hlavně v současné době, v prostředí liberalizovaného trhu. Každá země má systém standardů posouzení spolehlivosti, při jejichž překročení jsou udělovány penalizace. Velikost sumy a způsob udělení penalizací je pak stanovena podle systému jednotlivých zemí. V mé práci jsem nejprve rozebíral systém elektroenergetického systému, jeho spolehlivost, řízení, organizační uspořádání apod. A to z drtivé většiny z hlediska České republiky. V práci jsou popsány základní dokumenty energetické legislativy, jak České republiky, tak Evropské unie. Pro přiblížení systémů standardů spolehlivosti dodávky elektrické energie, používaných v České republice, je v práci popsána vyhláška 540/2005 Sb. o dodávce elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. U nichž jsou také zmíněny náhrady za nedodržení stanovených standardů. V další části práce jsou popsány standardy pro udělování penalizací používaných v různých evropských státech. Jsou popsány standardy pro udělování penalizací za výpadky v dodávce elektrické energie, jejich monitorování, dělení a způsoby penalizování. Dále jsou zmíněny rozdíly mezi jednotlivými systémy různých evropských zemí. V poslední části práce je analýza nákladů na penalizace v zadané distribuční síti. Zde jsem si nejprve analyzoval nejčastější příčiny poruch, při zvolení různých standardů penalizací. V další části jsem porovnával velikosti sumy penalizovaných vývodů, při zvolené změně standardů pro udělení penalizace. Abych mohl porovnat systémy limitů zvolených zemí, analyzoval jsem zadanou síť pro systém standardů jednotlivých zemí. Zvolené země byly Česká republika, Velká Británie a Španělsko. Po analýze jednotlivých zemí jsem výsledné hodnoty (grafy) porovnal mezi sebou. Další částí práce je vyhodnocení vývodů zadané distribuční sítě, na kterých byla udělena nejvyšší suma penalizace. Vývody s nejvyšší penalizací jsou vyhodnoceny pro každou zemi zvlášť a poté jsou porovnány s ostatními zeměmi. Nakonec je zde analýza příčin poruch u nejvíce penalizovaných vývodů u systému standardů používaného Českou republikou.cs
dc.description.abstractEnergy system is important for classification of flation of developing countries. Function of energy system is supply electric power of high quality for every customers in system. Requirements of quality are different for individual countries. Reliability of electricity sector system is important parameter in every electricity systems. At the present time are the requirements of quality much higher, because of condition of liberalized market. Each country have different systems of standards of classification of reliability. Penalizations are assign to, when the systems of standards are overrun. Type of penalization is different for each countries. In my work I looked on system of electricity sector system, its reliability, operating, and organization etc. In principle for Czech Republic. Basic documents of electric legislation are described in this work, it is described for Czech Republic and for European Union. Public notice No. 540/2005 Sb. is described. This public notice interpret laws about supplies of electricity and others services in electricity sector system in Czech Republic. Penalizations are described in this public notice. Standards of penalizations are different for each European countries. Various monitoring of penalization are used. Also dividing of penalization is different for each country. At the last part of my work I analyze costs of penalization in required distribution network. Most reason of failure cause are analyzed here. Size of costs of penalization are compared in this part of my work, for changes of standards in required distribution networks. Required countries are Czech Republic, Great Britain and Spain. These countries are compare with each other. I evaluate the worst outlets of required distribution network. The worst outlets are outlets with higher costs of penalizations. These worst outlet I compare for required countries and between each other. At the end of my work I analyze failure causes for the worst outlets in penalization system of Czech Republic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectspolehlivost elektroenergetického systémucs
dc.subjectstandard dodávky elektrické energiecs
dc.subjectanalýza nákladů na penalizacecs
dc.subjectpříčiny poruchcs
dc.subjectsrovnání systému standardůcs
dc.subjectvyhodnocení vývodůcs
dc.subjectreliability electricity sector systemen
dc.subjectstandard provision of supplies seat power control energyen
dc.subjectcost analyses on penalizationen
dc.subjectfailure causeen
dc.subjectconfrontation of system standardsen
dc.subjectevaluation of outletsen
dc.titleVyhodnocení nákladů na penalizace v zadané distribuční sítics
dc.title.alternativeEvaluation of penalization costs charged in a specific power distribution networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-10-17:38:15cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid15785en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:22:52en
sync.item.modts2020.04.01 01:26:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSkala, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant nejdříve odpověděl na dotazy oponenta i vedoucího práce a následně odpovídal na otázky zkušební komise, a tím úspěšně obhájil svou diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record