Show simple item record

Surface treatment by wet paiting

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorFical, Karelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:15:04Z
dc.date.available2019-05-17T12:15:04Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationFICAL, K. Povrchová úprava mokrým lakováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29587cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14573
dc.description.abstractOchrana materiálů různými nátěry, je v dnešní době velmi důležitá, jak z hlediska estetického, funkčního, tak především antikorozního. Koroze každoročně způsobí nemalé škody na kovových konstrukcích a degradace materiálu může způsobit celkové poškození dané součásti, či celé konstrukce. Při vhodné volbě nátěrových hmot lze korozi potlačit a její projevy oddálit až o několik let. V dnešní době je ochrana materiálů organickými povlaky nejrozšířenějším způsobem a zaujímá 80 až 90% všech povlaků. Při výběru nátěrových hmot a jejich následné aplikaci dbáme na vlastnostech upravovaného materiálu, jeho funkční využití, prostředí v jakém se bude nacházet a na vlastnostech samotného nátěru. Pro dosažení uspokojivých vlastností je třeba vytvořit technologický postup pro daný konkrétní případ.cs
dc.description.abstractProtection of various coating materials is today very important, both in terms of aesthetic, functional and, especially corrosion. Corrosion annually causes significant damage to metal structures and degradation of material can cause a total damage of the parts or the whole structure. When appropriate choice of coating materials can suppress the corrosion and its manifestations delay up to several years. Today, the protection of organic material coats the most common way and takes 80 to 90% of all coatings. When selecting paints and their subsequent applications we care about the material properties of the edit, its functional use, the environment in which they will be located and the properties of paint itself. To achieve satisfactory properties, it is necessary to create a technological process for the specific case.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMokré lakovánícs
dc.subjectnátěrová hmotacs
dc.subjectpojivacs
dc.subjectpříprava povrchucs
dc.subjectzpůsob nanášenícs
dc.subjectWet paintingen
dc.subjectorganic coatingen
dc.subjectadhesivesen
dc.subjectsurface preparationen
dc.subjectmethod of applicationen
dc.titlePovrchová úprava mokrým lakovánímcs
dc.title.alternativeSurface treatment by wet paitingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2010-07-14-11:45:10cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid29587en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:16:35en
sync.item.modts2020.03.31 23:36:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŽák, Ladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky DP a zodpověděl dotazy recenzenta. Dotazy zkušební komise: Jak moříte hliník? Co je eloxování? Jaká je funkce rotačního viskozimetru? Co je vytvrzování UV záření? Co je síťování? Jaké jsou odtrhové pevnosti nátěrů? Jak se vytvrzují nátěry teplem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record