Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorDvořáková, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:19:03Z
dc.date.available2018-10-21T16:19:03Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationDVOŘÁKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other14723cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14579
dc.description.abstractTato diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy v letech 2002–2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy v následujících letech.cs
dc.description.abstractThis diploma work assess the financial health of the company in the years 2002–2006 on the basis of selected methods of the financial analysis. It includes proposals of possible solutions of identified problems which should result in the improvement of financial situation of the firm in the following years.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBěžná likviditacs
dc.subjectběžná zadluženostcs
dc.subjectcelková zadluženostcs
dc.subjectčistý pracovní kapitálcs
dc.subjectčistý provozní zisk po zdaněnícs
dc.subjectdlouhodobá zadluženostcs
dc.subjectdoba obratu pohledávekcs
dc.subjectdoba obratu zásobcs
dc.subjectdoba obratu závazkůcs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectobrat celkových aktivcs
dc.subjectobrat stálých aktivcs
dc.subjectobrat zásobcs
dc.subjectokamžitá likviditacs
dc.subjectpohotová likviditacs
dc.subjectproduktivita prácecs
dc.subjectrentabilita celkových vložených aktivcs
dc.subjectrentabilita dlouhodobých zdrojůcs
dc.subjectrentabilita tržebcs
dc.subjectrentabilita vlastního kapitálucs
dc.subjectrentabilita vloženého kapitálucs
dc.subjecttržní přidaná hodnotacs
dc.subjectukazatel finanční samostatnostics
dc.subjectúrokové krytícs
dc.subjectvážený průměr nákladů na kapitálcs
dc.subjectvertikální analýza.cs
dc.subjectCurrent ratioen
dc.subjectCurrent indebtednessen
dc.subjectTotal indebtednessen
dc.subjectNet working cupitalen
dc.subjectNet operating profit after taxesen
dc.subjectLong-term indebtednessen
dc.subjectOutstandings turnover timeen
dc.subjectStock turnover ratioen
dc.subjectLiabilities turnover timeen
dc.subjectEconomic value addeden
dc.subjectHorizontal analysisen
dc.subjectAsset turnoveren
dc.subjectFixed assets turnoveren
dc.subjectInventory turnover ratioen
dc.subjectOperating cash flow ratioen
dc.subjectQuick asset ratioen
dc.subjectProductivity of labouren
dc.subjectReturn on Assetsen
dc.subjectReturn on capital employeden
dc.subjectReturn on salesen
dc.subjectReturn on equityen
dc.subjectReturn on Investmenten
dc.subjectMarket value addeden
dc.subjectEquity ratioen
dc.subjectInterest coverageen
dc.subjectWeighted average cost of cupitalen
dc.subjectVertical analysis.en
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-05cs
dcterms.modified2008-06-05-14:42:07cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14723en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:46:19en
sync.item.modts2019.05.18 04:34:00en
dc.contributor.refereeKymlová, Alenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record