Show simple item record

Computational and experimental analysis the state of stress of turbine blade

dc.contributor.advisorMalenovský, Eduardcs
dc.contributor.authorDamborský, Petrcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:20:25Z
dc.date.available2019-11-27T20:20:25Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationDAMBORSKÝ, P. Výpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other16872cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14590
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je provedeno výpočtové modelování kmitání lopatky metodu konečných prvků (ANSYS). Vynucené kmitání je řešeno pomocí transientní analýzy. Úkolem je získání průběhu hodnot hlavních napětí a jejich směrů v závislosti na zvyšujícím se zatížení lopatky v místě iniciace trhliny. To je zjištěno únavovými zkouškami. Druhou částí je experimentální modelování, ve kterém je provedena modální analýza, nezbytná k určení vlastních čísel. Dále je experimentálně modelováno kmitání lopatky se stejnými okrajovými i počátečními podmínkami jako u výpočtového modelování. Úkolem je opět získání průběhů hlavních napětí a jejich směrů ve zvoleném místě. Cílem práce je porovnání výsledků výpočtového a experimentálního modelování a posouzení zda při zatěžování dochází ke geometrickým nelinearitám, které se mohou projevovat např. nelineárním rozkmitáváním konce lopatky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with dynamic analysis of the steam turbine blade. This blade is part of the last row of low pressure level of steam turbine. Computational analysis has been performed in first part using FEM and software ANSYS. A Transient analysis has been used to solve forced vibrations. Main goal is to obtain a behavior of main stresses and its directions as a function of loading of the blade in the crack initiation area. Second part deals contain a an experiment. Experiment has been set up to perform a modal analysis which is necessary to obtain a fundamental numbers. Then the vibration of the blade has been performed. To perform this experiment same edge conditions as which has been used during the computational analysis. Goal is the same as in the first part – obtain a behavior of main stresses and its directions as a function of loading of the blade in the crack initiation area. The comparison of results obtained during experimental analysis and computational analysis has been performed in the last part of the thesis. Also the question if any geometrical nonlinearities appeared during analyses is answered.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectturbinová lopatkacs
dc.subjectvýpočtová modální analýzacs
dc.subjectexperimentální modální analýzacs
dc.subjectsměr hlavního napětícs
dc.subjecttransientní analýzacs
dc.subjectturbine bladeen
dc.subjectcomputational modal analysisen
dc.subjectexperimental modal analysisen
dc.subjectdirection of main stressen
dc.subjecttransient analysis of forced vibrationen
dc.titleVýpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatkycs
dc.title.alternativeComputational and experimental analysis the state of stress of turbine bladeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:28cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16872en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:10:08en
sync.item.modts2020.05.22 12:43:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaroslav, Kovaříkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant během 15 minut představil členům komise svoji práci. Po přečtení posudků vedoucího práce a oponenta odpověděl na položené dotazycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record