Show simple item record

Sensorial and analytical evaluation of cheese analoques flavour

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorBrabcová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:55:56Z
dc.date.available2019-04-04T02:55:56Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBRABCOVÁ, L. Senzorické a analytické hodnocení chutnosti sýrových analogů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24081cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14694
dc.description.abstractCílem této práce bylo zjistit vliv různých druhů tuků na obsah aromaticky aktivních látek a na celkovou chutnost analogů tavených sýrů. Vzorky sýrů byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně z koncentrovaného mléčného tuku, másla, palmového tuku, kokosového tuku a slunečnicového oleje. Aromatické látky byly ze vzorků tuků a tavených sýrových analogů izolovány pomocí metody HS-SPME-GC. K zachycení aromaticky aktivních látek bylo použito vlákno s polární stacionární fází CAR/PDMS. V rozdílných množstvích se podařilo stanovit celkem 32 aromatických látek. Největší množství obsahovaly sýry z koncentrovaného mléčného tuku a z másla, nejméně sýr ze slunečnicového oleje. Pro zjištění přijatelnosti a chutnosti byly sýrové analogy současně hodnoceny senzoricky. Byla použita pořadová zkouška, hodnocení pomocí stupnice a profilový test. Nejlépe byly vždy hodnoceny sýry vyrobené z koncentrovaného mléčného tuku a kokosového tuku, nejhůře sýr ze slunečnicového oleje. Nakonec byly porovnány výsledky SPME-GC a senzorické analýzy. Lze konstatovat, že druh tuku použitý pro výrobu tavených sýrových analogů výrazně ovlivňuje obsah aromatických látek a tím i chutnost těchto sýrových analogů.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis was to determine the influence of different kinds of fats on the content of aromatic active compounds and total flavour of processed cheese analogues. Samples of the cheese were produced by Tomas Bata University in Zlín from concentrated milk fat, butter, palm fat, coconut fat and sunflower oil. The aromatic compounds were isolated from samples of fats and processed cheese analogues via HS-SPME-GC method. A fibre with polar stationary phase CAR/PDMS was used for capturing of aromatic active compounds. In different contents, total of 32 aromatic compounds were determined. The cheese from concentrated milk fat and butter had the highest content and cheese from sunflower oil had the lowest. For determination of acceptability and flavour, the cheese analogues were sensory evaluated at the same time. Ordinal test, evaluation via scale and profile test were used. Cheese made from concentrated milk fat and coconut fat were always evaluated as the best, cheese made from sunflower oil were evaluated as the worst. Finally results between SPME-GC and sensory analysis were compared. It was stated that the kind of fat used for production of processed cheese analogues significantly influences the content of aromatic compounds and thus influences flavour of the cheese analogues.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsýrové analogycs
dc.subjectSPMEcs
dc.subjectGCcs
dc.subjectchutnostcs
dc.subjectcheese analoguesen
dc.subjectSPMEen
dc.subjectGCen
dc.subjectflavouren
dc.titleSenzorické a analytické hodnocení chutnosti sýrových analogůcs
dc.title.alternativeSensorial and analytical evaluation of cheese analoques flavouren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:09cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24081en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:42:56en
sync.item.modts2020.03.30 21:37:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHorváthová,, Vieracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Rosenberg: Lze stanovit kyselinu mléčnou na GC ? doc. Márová: Jaký je rozdíl mezi máslem a konc. mléčným tukem z hlediska složení ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record