Show simple item record

EPR study of radical reactions initiated by the decomposition of selected types of peroxy compounds

dc.contributor.advisorOmelka, Ladislavcs
dc.contributor.authorKrkošková, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:19Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:19Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKRKOŠKOVÁ, P. EPR studium radikálových reakcí, iniciovaných rozpadem vybraných typů peroxidických sloučenin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24088cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14699
dc.description.abstractMetodou EPR spektroskopie byly sledovány radikálové produkty rozpadu vybraných typů peroxidických sloučenin v přítomnosti redoxních činidel na bázi sloučenin olova a kobaltu. Kromě několika komerčně dostupných peroxidů byly studiu podrobeny také peroxidické sloučeniny ze skupiny tzv. luperoxidů (Luperox 101, Luperox 256, Luperox 531). Na detekci produktů rozpadu byla aplikována technika spin-trappingu, kde jako spin trap byl použit nitrosobenzen. Radikálové adukty, vznikající reakcí generovaných reaktivních kyslíkatých radikálů s nitrosobenzenem, měly charakter stabilních nitroxylových radikálů. Jejich EPR parametry byly získány metodou spektrální simulace. Kromě adice na nitrosobenzen byly generované kyslíkaté radikály prokázány také na základě jejich reakce s modelovými sloučeninami na bázi fenolů (Santonox R; 2,6–ditercbutyl–4–metylfenol) a sekundárního aminu (difenylamin).cs
dc.description.abstractThe products of the decomposition of selected types of peroxo compounds in the presence of redox agents (Pb and Co compounds) were investigated by EPR method. Besides some commercial peroxides the study was performed with peroxo compounds of Luperoxide group (Luperox 101, Luperox 256, Luperox 531). For the detection of the decomposition products the technique of spin-trapping using nitrosobenzene was applied. EPR spectra of radical adducts formed by the reaction of the reactive oxygenous radicals with nitrosobenzen having the character of stable nitroxyl radicals were analyzed. Their EPR parameters were obtained by simulation method. Besides the addition to nitrosobenzene the generated oxygen centered radicals were proved also on the basis of their reaction with model compounds (Santonox R; 2,6–ditercbutyl–4–methylphenol; diphenylamine).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEPR spektroskopiecs
dc.subjectSpin-trappingcs
dc.subjectperoxidické sloučeninycs
dc.subjectkyslíkaté radikálycs
dc.subjectnitroxylové radikálycs
dc.subjectEPR Spectroscopyen
dc.subjectSpin-trappingen
dc.subjectPeroxo Compoundsen
dc.subjectOxygenous Radicalsen
dc.subjectNitroxyl Radicalsen
dc.titleEPR studium radikálových reakcí, iniciovaných rozpadem vybraných typů peroxidických sloučenincs
dc.title.alternativeEPR study of radical reactions initiated by the decomposition of selected types of peroxy compoundsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:12cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24088en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:17:50en
sync.item.modts2020.04.01 05:36:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKučerík, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceVeselý - v práci chybí údaje o ozáření vzorku - jaké jiné metody lze využít k detekci radikálů - co je to iniciátor oxidačních vlastností Čeppan - kde byl prokázán rozklad peroxidických sloučenin Pekař - k čemu budou výsledky práce využity Lehocký - typ monomeru v radikálových polymeracíchcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record