Show simple item record

Measurement of selected samples relaxations by use of NMR

dc.contributor.advisorBartušek, Karelcs
dc.contributor.authorKovalčík, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-11-20T19:53:59Z
dc.date.available2019-11-20T19:53:59Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKOVALČÍK, T. Měření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14560cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14711
dc.description.abstractPráce se zabývá nukleární magnetickou rezonancí a principy měření relaxačních a difúzních konstant. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou frekvencí a tím se částice vybudí do vyšších energetických hladin. Pro měření relaxačního času T2 stačí změřit FID po 90° RF impulzu a ze spektrální čáry získáme . Dále můžeme pro měření příčného relaxačního času použít metodu Spin echo, která využívá 90° RF impulz a sled 180° RF impulzů. Z naměřených hodnot získáme přímo relaxační čas T2 (nehomogenity se vyruší). Pro měření podélného relaxačního času T1 jsou v práci popsány klasické metody: Saturation recovery využívající 90° RF impulzy a Inversion recovery využívající opakovaný sled RF impulzů (180° - - 90°). Dále jsou pro měření T1 uvedeny metody využívající sledu RF impulzů s různě velkými sklápěcími úhly. Tyto metody byly původně vyvinuty pro měření relaxačních časů polarizovaných plynů.cs
dc.description.abstractThe work deals with nuclear magnetic resonance and principles of relaxation measurement and diffusion constants. Magnetic resonance is phenomenon, when energy in the form of RF pulse with Larmor frequency is added to this material in the magnetic field B0, the elements will be excited to a higher energy level. When you measure FID up to 90° RF pulse, from the absorption line, you will acquire . Further we can, for measurement of the transverse relaxation time T2, use the Spin echo method, that makes use of the 90° RF pulse and the series of 180° RF pulses. From measured values, the T2 relaxation time is directly acquired (inhomogeneity will prevent existence).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetická rezonancecs
dc.subjectRelaxační čascs
dc.subjectDifúzecs
dc.subjectRF impulzcs
dc.subjectNMR.cs
dc.subjectMagnetic resonanceen
dc.subjectRelaxation timeen
dc.subjectDiffusionen
dc.subjectRF pulseen
dc.subjectNMR.en
dc.titleMěření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMRcs
dc.title.alternativeMeasurement of selected samples relaxations by use of NMRen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2008-06-17-16:25:16cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid14560en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:55:06en
sync.item.modts2020.05.22 13:23:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeGescheidtová, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (člen) Ing. Milan Motl, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record