Show simple item record

Strain and stress analysis of the car front part under impact loading.

dc.contributor.advisorVrbka, Jancs
dc.contributor.authorHrubý, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:08:43Z
dc.date.available2019-05-17T05:08:43Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHRUBÝ, J. Deformačně napěťová analýza rázem zatížené přední části automobilu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28347cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15052
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou deformace a napětí rázem zatížené přední části automobilu Škoda Octavia II. generace využitím explicitního přístupu metody konečných prvků (MKP). Cílem této práce je posouzení odolnosti přední části vozu při tomto rázovém namáhání a porovnání dat, které byly získány z počítačové simulace nárazu vozidla s pevnou nepoddajnou bariérou, s přístupy využívaným ve vědní disciplíně s názvem Soudní inženýrství. Porovnání počítačové simulace nárazu vozidla s tuhou bariérou bude provedeno s korelační metodou a metodou tzv. energetického rastru.cs
dc.description.abstractThis work deals with the stress and strain analysis of the car front part of Škoda Octavia II. generation under impact loading using an explicit formulation of finite element method (FEM). The aim of this work is examination of resistance of the car front part under this impact loading and comparison of the data, which were get out of the FEM simulation of the car impact on the rigid wall with methods, which are used in forensic engineering. The comparison of the FEM simulation of the car impact on the rigid wall will be provided with the correlation method and with the method of energetic grid.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDeformacecs
dc.subjectNapětícs
dc.subjectRychlostcs
dc.subjectExplicitní řešičcs
dc.subjectMetoda konečných prvkůcs
dc.subjectVozidlocs
dc.subjectStrainen
dc.subjectStressen
dc.subjectVelocityen
dc.subjectExplicit solveren
dc.subjectFinite element methoden
dc.subjectVehicleen
dc.titleDeformačně napěťová analýza rázem zatížené přední části automobilu.cs
dc.title.alternativeStrain and stress analysis of the car front part under impact loading.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-06-25-10:36:22cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28347en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:07:48en
sync.item.modts2020.03.31 23:37:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVémola, Alešcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) Ing. David Zalaba (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil všechny členy komise během cca 17 min. se svojí diplomovou prací a poté odpovídal na otázky oponenta, školitele a dalších členů komise. Diplomant nestihl prezentovat celou připravenou obhajobu, poté reagoval na doplňující otázky zkoušející komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record