Show simple item record

The Proposal of a Safety Policy in the Czech Branch of an International Compan

dc.contributor.advisorOndrák, Viktorcs
dc.contributor.authorFilip, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:08Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:08Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationFILIP, T. Návrh bezpečnostní politiky české pobočky nadnárodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other21230cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15064
dc.description.abstractBezpečnostní politika se zabývá procesy podnikové bezpečnosti v zájmu chránění aktiv bez ohledu na velikost pobočky. V dnešní době je podnik vystaven mnohým hrozbám a rizikům, kterým musí čelit tak, aby nebyl ohrožen jeho chod. Tato rizika a hrozby však nemusí být jenom konkurenčního zaměření, mohou vzniknout nahodile, nepravidelně a proti některým se ani nelze bránit nebo je jejich obrana příliš drahá. Naopak proti některým hrozbám se lze chránit lehce anebo levně. Pro správné posouzení se provádí analýza a vhodná bezpečnostní opatření. Tato práce se zabývá kompletním návrhem bezpečnostní politiky pro malou českou pobočku jedné nadnárodní firmy. Obsahuje požadované analýzy, návrhy, teoretická východiska řešení, řízení změn a rolí pro snadnější návrh potřebných bezpečnostních dokumentů. Při zpracování byly využívány aktuální informace z oboru bezpečnosti, byl však kladen důraz na sestavení konceptů tak, aby dokument svým obsahem brzy nezestárl.cs
dc.description.abstractSafety policy deals with processes of security in company to protect assets regardless of a branch office size. Nowadays is the company exposed to a lot of threats and risks, which the company has to face to prevent work threats. This risks and threats don't have to be caused by competition, they can caused randomly, sporadically and someone can't be avoided or its protection is too expensive, whereas protection against some hazards can be easy or cheap. Analysis and appropriate safety actions are made for correct examination. This thesis put mind to create complete suggestion of safety policy for a small Czech branch of an international company. It contains required analyses, tips, theoretical solutions, policy for personal management and changes for easier suggestion of necessary safety documents. I made use of up-to-date information from the domain of security during the process, but special care has been made while writing the concepts, so that the document's contents wouldn't age so quickly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezpečnostní politikacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectanalýza hrozebcs
dc.subjectbezpečnostní normycs
dc.subjectbezpečnostní opatření.cs
dc.subjectSafety policyen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectthreads analysisen
dc.subjectsecurity standardsen
dc.subjectsecurity techniques.en
dc.titleNávrh bezpečnostní politiky české pobočky nadnárodní společnostics
dc.title.alternativeThe Proposal of a Safety Policy in the Czech Branch of an International Companen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-09-04-11:45:05cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21230en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:27:40en
sync.item.modts2020.03.30 12:46:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTaťák, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Zuzana Křížová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record