Show simple item record

Methods of Determining the Value of Easements in Rem Arising in the Context of the Spatial Arrangement of Utility Networks, with Indeterminate Duration

dc.contributor.advisorSedláček, Jancs
dc.contributor.authorIštók, Branislavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:24:39Z
dc.date.available2019-11-27T20:24:39Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationIŠTÓK, B. Metody určení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu neurčitou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37295cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1508
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/183642
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je stanovení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu neurčitou. Hodnota věcných břemen se stanový pro účely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury ve výši tržní ceny obvyklé a ceny zjištěné dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Na základě ocenění proběhne analýza použitých metod a navrhne se optimální postup ocenění.cs
dc.description.abstractSubject of this master’s thesis is to determinate the value of easement in rem arising in connection whit engineering networks for an indefinite period. The value of easement for the purposes Act No. 416/2009 digest, to accelerate construction of transport infrastructure at market price and normal price established pursuant to Act No. 151/1997 digest the valuation of assets. Of the basis of valuation will analyze the methods and propose the optimal valuation process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVěcné břemenocs
dc.subjecttržní cenacs
dc.subjecttechnická infrastrukturacs
dc.subjectužitekcs
dc.subjectobvyklá hodnotacs
dc.subjectEasementen
dc.subjectmarket priceen
dc.subjecttechnical infrastructureen
dc.subjectbenefiten
dc.subjectnormal valueen
dc.titleMetody určení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu neurčitoucs
dc.title.alternativeMethods of Determining the Value of Easements in Rem Arising in the Context of the Spatial Arrangement of Utility Networks, with Indeterminate Durationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-06-27-07:38:55cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37295en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.11.27 21:24:39en
sync.item.modts2019.11.12 20:39:41en
dc.contributor.refereeHlavinková, Vítězslavacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record