Show simple item record

The Standards of Transformer and Switching Station Operating Staff Training.

dc.contributor.advisorToman, Petrcs
dc.contributor.authorNerušil, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:10Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:10Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationNERUŠIL, O. Standardy výcviku obsluhy rozvoden a transformoven [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other13534cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15101
dc.description.abstractPři sbírání zkušeností a zvyšování odborné úrovně byl jsem seznámen s odborným pracovníkem podniku Semperflex Optimit s.r.o . Po konzultaci s odborným pracovníkem jsem byl seznámen s výrobním programem podniku, rozdělením střediska provozní údržby, činností části elektro údržby se zaměřením na VN specialisty. Současně s probíhající odbornou praxí v podniku Semperflex Optimit s.r.o. jsem zvažoval volbu zadání pro zpracování závěrečné bakalářské práce. Nejvíce zajímavá byla odborná problematika pracovníků VN elektro údržby. Jaké jsou podmínky pro práci na VN zařízení? Existuje systém udržování potřebných znalostí a pracovních návyků a dovedností? Je tento systém dostatečný? Je zpracováván plán odborné přípravy? Tyto i další otázky, které byly položeny, vedly k tématu závěrečné bakalářské práce „Standardy výcviku obsluh rozvoden a transformoven firmy Semperflex Optimit s.r.o“cs
dc.description.abstractWhile gathering the in-field experience to improve my professional grade I was introduced to the Chief of the Maintenance centre of Semperflex Optimit company Ltd. Thanks to that I have become familiar with the company‘s production‘s strategy, subdivisions of the operative maintenance centre as well as with the running of the part of electro-maintenance unit focusing the HV specialists. Simultaneously with my visit in the company I have been thinking over the subject of my bachelor´s thesis. Especially what took my interest was the HV branch of the electro-maintanance centre. What kind of qualifacation is necessary? How to achieve it? And what are the conditions for working with the HV unit? Is there any system of keeping the sufficient knowledge, work habits and skills? These, all together with other questions I have asked myself, convinced me to give my bachelor´s thesis the title „ The standards of the switchroom and transformer station’s worker maintenance.“en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektro údržbacs
dc.subjectexterní celoživotní vzdělávánícs
dc.subjectškolenícs
dc.subjectelektro odborníkcs
dc.subjectteoretická a praktická částcs
dc.subjectelectro servicingen
dc.subjectexterior lifelong educationen
dc.subjecttrainingen
dc.subjectelectro specialisten
dc.subjecttheoretic and practical parten
dc.titleStandardy výcviku obsluhy rozvoden a transformovencs
dc.title.alternativeThe Standards of Transformer and Switching Station Operating Staff Training.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-09-22-11:45:07cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid13534en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:05:21en
sync.item.modts2020.03.31 04:55:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovák, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent zvládnul prezentoval dané téma. Vedoucí práce přečetl posudky, student odpověděl na vznesené dotazy. Na doplňující dotaz student také odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record