Show simple item record

Thermo-electric solar generator

dc.contributor.advisorGregor, Jancs
dc.contributor.authorKočvárek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:44:20Z
dc.date.available2019-04-04T03:44:20Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKOČVÁREK, O. Termoelektrický solární generátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other13509cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15125
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/152944
dc.description.abstractÚvod práce je věnován popisu fyzikální podstaty a konstrukce moderních polovodičových termoelektrických měničů. V práci jsou popsány jejich základní vlastnosti a nejvíce používané materiály pro jejich výrobu. Dále jsou uvedeny základní principy a fyzikální jevy, které popisují termoelektrickou přeměnu energie a popsána nedestruktivní metoda určení základních materiálových vlastností termoelektrických měničů. Podstatnou částí práce je proměření materiálových vlastností dostupných termoelektrických elementů pomocí experimentálního měřícího obvodu. Na základě měření a vyhodnocení materiálových vlastností měřených termoelektrických elementů jsou vybrány a navrženy nejvhodnější konstrukce termoelektrického solárního generátoru pro jednotlivé termoelektrické elementy.cs
dc.description.abstractThe introduction of this work is devoted to the description of physical principals and condtruction of modern semiconductor thermoelectric transformers. This work describes thein basic characters and the most commonly used materials for thein production. Further, it mentions the basic principals and physical effects that describe the thermoelectric conversion of energy and the nondestructive method for establishing the basic material characteristics of thermoelectric transformers. The substantiv part of this work is the measuring of the material’s characteristics of the accessible thermoelectric elements through the medium of experimental measuring network. The optimal construction of thermoelectric solar generators used for individual thermoelectric elements are designed based on the taken measurements and the evaluation of material’s characteristics of the observed thermoelectric elements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKoncentrace slunečního zářenícs
dc.subjectmateriálová konstantacs
dc.subjectmateriálové vlastnostics
dc.subjectnedestruktivní diagnostikacs
dc.subjectsolární energiecs
dc.subjecttermoelektrické měničecs
dc.subjecttermoelektrický generátorcs
dc.subjectSolar energyen
dc.subjectthermoelectric transformersen
dc.subjectmaterial constanten
dc.subjectmaterial’s characteristicsen
dc.subjectnondestructive diagnosticsen
dc.subjectthe concentration of solar radiationen
dc.subjectthermoelectric generator.en
dc.titleTermoelektrický solární generátorcs
dc.title.alternativeThermo-electric solar generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:07cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid13509en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.04 01:48:05en
sync.item.modts2019.04.04 00:30:38en
dc.contributor.refereeJakubová, Ivanacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record