Show simple item record

Digital television broadcasting according to standard DVB-H

dc.contributor.advisorKratochvíl, Tomášcs
dc.contributor.authorPospíchal, Martincs
dc.date.accessioned2019-11-22T21:54:44Z
dc.date.available2019-11-22T21:54:44Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPOSPÍCHAL, M. Digitální televizní vysílání podle standardu DVB-H [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14608cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15210
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou digitálního vysílání podle standardu DVB-H. Obsahuje teoretickou část a dále následuje experimentální část. Teoretická část v úvodu porovnává standard DVB-T s DVB-H. Následuje teoretické vysvětlení zdrojového kódování obrazu a standardu pro kódování zvuku, kanálového kódování a modulace signálu. Dále popisuje soustavu pro měření standardu DVB-H složenou z laboratorních měřících přístrojů a jejich stručný popis. Následuje popis jednotlivých měřených a nastavovaných parametrů a jejich vliv na kvalitu a úroveň přijímaného signálu. Experimentální část se zabývá měřením jednotlivých parametrů obsahující popis daného měření, konstelační diagramy, tabulky naměřených hodnot, grafické závislosti a vyhodnocení konkrétního měření. Měření se zabývá vlivem amplitudy vysílaného signálu, fázové chyby, potlačení nosné, amplitudové nerovnováhy, konvolučního kódu, ochranného intervalu a použití různých modulací na bitovou chybovost BER, modulační chybovost MER (S/N), kvalitu a úroveň přijímaného signálu pro různé TV kanály.cs
dc.description.abstractThe bachelor work deals with problems of digital broadcast based on the standard DVB-H. It contains of the theoretic part and than there is the experimental part. The theoretic part compares the standard DVB-T with DVB-H in the introduction. Then comes after the theoretic explanatinon of the source coding of the picture and the standard for the coding the sound, channel coding and the modulation of the signal. Then it describes a scheme for metering the norm of DVB-H composed of a laboratory qauqing apparatuses and its brief describtion. Then comes after the description of the several metered and biased parameters and its impression on the quality and level of the recieved signal. The experimental part deals with the metering of the several parameters, that contains the description of the laid metering constellation diagrams, tables of the measured values, graphics dependences and evaluation of the concrete metering. The metering deals with the influence of the amplitude of the screened signal, phasic error, suppression carrier, amplitude imbalance, convolution code, guard interval and with the using the several modulations on a bit error rate BER, modulation error rate MER (S/N), the quality and the level of the received signal for the several TV channels.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZdrojové kódovánícs
dc.subjectkanálové kódovánícs
dc.subjectmodulacecs
dc.subjectkonstelační analýzacs
dc.subjectúroveň a kvalita signálucs
dc.subjectchybovost přenosu BER a MERcs
dc.subjectOFDMcs
dc.subjectDVB-H.cs
dc.subjectSource codingen
dc.subjectchannel codingen
dc.subjectmodulationen
dc.subjectconstellation analysisen
dc.subjectthe level and quality of the signalen
dc.subjecterror rate of broadcast BER and MERen
dc.subjectOFDMen
dc.subjectDVB-H.en
dc.titleDigitální televizní vysílání podle standardu DVB-Hcs
dc.title.alternativeDigital television broadcasting according to standard DVB-Hen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-17-16:25:17cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid14608en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:55:13en
sync.item.modts2020.05.22 13:06:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProkopec, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. (člen) Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record