Show simple item record

Application of Electron Backscatter Diffraction in Materials Engineering

dc.contributor.advisorŠvejcar, Jiřícs
dc.contributor.authorMan, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:17:52Z
dc.date.available2019-04-04T07:17:52Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMAN, O. Aplikace metody difrakce zpětně odražených elektronů v materiálovém inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other30177cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1522
dc.description.abstractPráce se zabývá principy a obecnými aplikacemi metody difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). Jsou popsány praktické zkušenosti v aplikacích metody při studiu jednak vysoce deformované struktury mědi a její stability při tepelné expozici a dále při určování fázového složení oceli TRIP při různých úrovních vnesené deformace. Jsou diskutována omezení metody EBSD a je rozebírána její rozlišovací schopnost v porovnání s vybranými komplementárními analytickými metodami.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with principles and common applications of the electron backscatter diffraction (EBSD) method. Some practical experience in application of the method to a study of highly deformed structure of copper and its thermal stability is described on one hand, and, on the other hand, to a study of phase composition of TRIP steel on various levels of imposed strain. The limitations of EBSD method are discussed along with its resolution in comparison with other complimentary techniques.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdifrakce zpětně odražených elektronůcs
dc.subjectEBSDcs
dc.subjectultrajemnozrnné kovycs
dc.subjectměď komerční čistotycs
dc.subjectECAPcs
dc.subjectteplotní stabilita strukturycs
dc.subjectocel TRIPcs
dc.subjectfázové složenícs
dc.subjectplastická deformacecs
dc.subjectelectron backscatter diffractionen
dc.subjectEBSDen
dc.subjectultra fine-grained metalsen
dc.subjectcommercial purity copperen
dc.subjectECAPen
dc.subjecttemperature stability of microstructureen
dc.subjectTRIP steelen
dc.subjectphase compositionen
dc.subjectplastic deformationen
dc.titleAplikace metody difrakce zpětně odražených elektronů v materiálovém inženýrstvícs
dc.title.alternativeApplication of Electron Backscatter Diffraction in Materials Engineeringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-07-01cs
dcterms.modified2010-07-01-17:44:47cs
thesis.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid30177en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:47:14en
sync.item.modts2020.03.31 22:22:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVodárek, Vlastimilcs
dc.contributor.refereeSvoboda, Milancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (předseda) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen) RNDr. Milan Svoboda, CSc. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc. (člen) prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (člen) doc. RNDr. František Hnilica, CSc. (člen)cs
but.defenceDP obsahuje řadu nových poznatků o možnostech využití techniky EBSD při řešení problémů v blízkosti limitního rozlišení dané techniky. Práce představuje ucelené inženýrské dílo a má vynikající úroveň.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programFyzikální a materiálové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record