Show simple item record

MEASUREMENT OF DYNAMIC PARAMETERS OF TRACK GRID

dc.contributor.advisorSmutný, Jaroslavcs
dc.contributor.authorPodolník, Adamcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:22:03Z
dc.date.available2018-10-21T22:22:03Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPODOLNÍK, A. Měření dynamických parametrů součástí kolejového roštu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other59205cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15252
dc.description.abstractPodkladem pro výběr a srovnání zejména nových částí kolejového svršku jsou kromě teoretické analýzy, také statické a dynamické zkoušky prováděné v laboratoři i v terénu. Nutno podotknout, že teoretická analýza aplikací matematického modelování často vychází ze značně zidealizovaných předpokladů. Náplní bakalářské práce je experimentální analýza dynamických účinků vybraných konstrukcí pružného bezpodkladnicového upevnění kolejnic. Účinky vlakové dopravy byly simulovány na speciálně upravených vzorcích pomocí inerciálního budiče. Bylo provedeno také doplňkové měření dynamické odezvy konstrukcí na ráz vyvolaný modálním kladivem. Měření byla uskutečněna v prostorách laboratoří ÚPKO a ÚŽKS a v terénu.cs
dc.description.abstractCoupled with theory analyses, various static and dynamic tests carrying out in laboratory or directly on site serve as a basis for selection and comparison of particular rail superstructure parts. It should be noted that the theoretical analysis of the application of mathematical modeling is often based on highly idealized assumptions. The purpose of this bachelor thesis is the experimental analysis of dynamic effects of selected flexible fastening structures without baseplates. Forces induced by the passage of trains have been simulated on a specially prepared samples using inertial exciter. Additional measurements of the dynamic response of structures to shock induced by a modal hammer were also performed. Measurements were performed in the laboratory of ÚPKO and ÚŽKS and in situ.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKolejový roštcs
dc.subjectkolejnicecs
dc.subjectpražeccs
dc.subjectkolejové ložecs
dc.subjectvibracecs
dc.subjecttlumenícs
dc.subjectfrekvenční analýzacs
dc.subjectTrack griden
dc.subjectrailen
dc.subjectsleeperen
dc.subjectballast layeren
dc.subjectvibrationen
dc.subjectdampingen
dc.subjectfrequency analysisen
dc.titleMěření dynamických parametrů součástí kolejového roštucs
dc.title.alternativeMEASUREMENT OF DYNAMIC PARAMETERS OF TRACK GRIDen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-21-15:39:08cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid59205en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 10:15:37en
sync.item.modts2019.05.18 07:01:26en
dc.contributor.refereeTomandl, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record