Show simple item record

Heavy metals contamination of selected Brno city localities

dc.contributor.advisorDoležalová Weissmannová, Helenacs
dc.contributor.authorDebnárová, Andreacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:02Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:02Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDEBNÁROVÁ, A. Kontaminace vybraných částí města Brna těžkými kovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24158cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15281
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na míru kontaminace půdy těžkými kovy na území města Brna. Odběry vzorků byly prováděny ve třech etapách, od října 2009 do března 2010 a to tak, aby reprezentovaly různá roční období a byl zohledněn jejich vliv na koncentraci těžkých kovů v půdě. Bylo vybráno 10 lokalit s různým stupněm zatížení, počínaje od území s vysokým výskytem dopravních prostředků až po místa v okolí sídlišť, či parků. V každém z odebraných vzorků byly stanoveny koncentrace 4 prvků: Cu, Cd, Hg a Pb. Měď a olovo byly analyzovány atomovou absorpční spektrofotometrii s atomizací v plameni (F-AAS) a kadmium pomoci atomové absorpční spektrofotometrii s elektrotermickou atomizací (ET-AAS). Pro stanovení rtuti byl použit analyzátor rtuti (AMA).cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the degree of soil contamination with heavy metals in urban area of Brno. Samples were collected in three periods from October 2009 to March 2010, to represent different seasons and their impact on the concentration of heavy metals in examined soil. Ten locations was chosen, each with different level of concentration, starting with busy traffic area where the concentration of means was high continuing to areas located around habitation or parks. As result four elements were determined in every sample: Cu, Cd, Hg and Pb. Presence of copper and lead were detected by flame atomic absortion spectroscopy (F-AAS) and, cadmium by the help of electrothermal atomic absortion spectroscopy (ET-AAS). For the determination of mercury was used advanced mercury analyzer (AMA).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTěžké kovycs
dc.subjectměďcs
dc.subjectrtuťcs
dc.subjectolovocs
dc.subjectkadmiumcs
dc.subjectF-AAScs
dc.subjectET-AAScs
dc.subjectAMAcs
dc.subjecttoxicitacs
dc.subjectkontaminace půdycs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectHeavy metalsen
dc.subjectcopperen
dc.subjectmercuryen
dc.subjectleaden
dc.subjectcadmiumen
dc.subjectF-AASen
dc.subjectET-AASen
dc.subjectAMAen
dc.subjecttoxicityen
dc.subjectsoil contaminationen
dc.subjectBrnoen
dc.titleKontaminace vybraných částí města Brna těžkými kovycs
dc.title.alternativeHeavy metals contamination of selected Brno city localitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:08cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24158en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:11en
sync.item.modts2019.05.18 03:20:47en
dc.contributor.refereeAdamec, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record