Show simple item record

Wavelet Filtering of ECG Signal

dc.contributor.advisorSmital, Lukášcs
dc.contributor.authorSlezák, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:38:17Z
dc.date.available2018-10-21T20:38:17Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSLEZÁK, P. Filtrace signálů EKG pomocí vlnkové transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other27140cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15314
dc.description.abstractTato práce pojednává o možnosti využití vlnkové transformace v aplikacích zabývajících se potlačováním šumu, zejména pak v oblasti filtrace EKG signálů. Jedná se především o zhodnocení vlivu nastavení různých parametrů samotné filtrace, jako je způsob prahování vlnkových koeficientů, nastavení prahové hodnoty a výběr rozkladových a rekonstrukčních bank filtrů. K porovnání jsou zde uvedeny i výsledky lineární filtrace. Dále jsou popsány výsledky vlnkové wienerovské filtrace s pilotním odhadem, kde se testují především kombinace použitých bank rozkladových a rekonstrukčních filtrů. Veškeré zde popsané metody filtrace jsou testovány na reálných EKG záznamech s aditivním rušením myopotenciálového charakteru a realizovány v programovém prostředí Matlab.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with possibilities of using wavelet transform in applications dealing with noise reduction, primarily in the field of ECG signals denoising. We assess the impact of the various filtration parameters setting as the thresholding wavelet coefficients method, thresholds level setting and the selection of decomposition and reconstruction filter banks.. Our results are compared with the results of linear filtering. The results of wavelet Wieners filtration with pilot estimation are described below. Mainly, we tested a combination of decomposition and reconstruction filter banks. All the filtration methods described here are tested on real ECG records with additive myopotential noise character and are implemented in the Matlab environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsignál EKGcs
dc.subjectvlnková transformacecs
dc.subjectvlnková filtracecs
dc.subjectwienerovská vlnková filtracecs
dc.subjectECG signalen
dc.subjectwavelet transformen
dc.subjectwavelet filteringen
dc.subjectWiener filtering in zavelet domainen
dc.titleFiltrace signálů EKG pomocí vlnkové transformacecs
dc.title.alternativeWavelet Filtering of ECG Signalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-07cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:26cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid27140en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:22:40en
sync.item.modts2020.03.30 13:18:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVítek, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (člen) MUDr. František Horálek (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Do diskuze se zapojil Ing. Jiřík, doc. Chmelař a Ing. Číp.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record