Show simple item record

Magnetotherapeutic device for Child Neurology

dc.contributor.advisorSekora, Jiřícs
dc.contributor.authorWalek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:10Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationWALEK, P. Magnetoterapeutický přístroj pro léčbu dětské mozkové obrny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other27153cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15320
dc.description.abstractPráce Magnetoterapeutický přístroj pro léčbu dětské mozkové obrny se ve své první části věnuje léčebnému využití pulzního magnetického pole. Shrnuje léčebné účinky, které má pole interagující s živou tkání a určuje, které z nich jsou vhodné pro léčbu dětské mozkové obrny. Dále se věnuje jednotlivým biotropním parametrům pulzního magnetického pole a rozebírá příčiny a důsledky dětské mozkové obrny. V druhé části je popsáno blokové schéma magnetoterapeutického přístroje pro léčbu dětské mozkové obrny. Při popisu blokového schématu je kladen důraz na vysvětlování principiální funkce přístroje. Ve třetí části je popsáno obvodové řešení řídící, kontrolní a generující části přístroje a je detailně popsána funkce a zapojení jednotlivých součástek. K obvodovému řešení přístroje je vytvořena deska plošných spojů. Přístroj je řízen třemi mikrokontroléry, proto jsou v poslední části popsány vývojové diagramy řídicích programů i programy samotné.cs
dc.description.abstractProject Magnetotherapeutic device for Child Neurology in his forepart paies medical use of Pulsatile Magnetic Field. Summaries a therapeutic effects of field which is interacting with biotic issue and determines which of those effects are acceptable for treatment of Infantile Paralysis. Below it describes single Bio-Parametres of Pulsatile Magnetic Field and analyses reasons and effects of Infantile Paralysis. In second part is described a block diagram of magnetotherapeutic device for treatment of Infantile Paralysis. Described is principle of function of blocks. In third part is defined circuit solving of controlling, supervisory and generating part of magnetotherapeutic device. Function and wiring of components is described in detail. There is also created a Printed Circuit Board. Device is controlled by three microcontrollers, therefore there are described flowcharts and controlling programs for microcontrollers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDětská mozková obrnacs
dc.subjectpulzní magnetické polecs
dc.subjectbiotropní parametry magnetického polecs
dc.subjectpřímá číslicová syntéza (DDS)cs
dc.subjectsolenoidcs
dc.subjectplochá spirálová cívka.cs
dc.subjectInfantile Paralysisen
dc.subjectPulse Magnetotherapyen
dc.subjectBio-Parameters of Magnetic Fielden
dc.subjectDigital Direct Synthesisen
dc.subjectSolenoiden
dc.subjectFlat Spiral Coil.en
dc.titleMagnetoterapeutický přístroj pro léčbu dětské mozkové obrnycs
dc.title.alternativeMagnetotherapeutic device for Child Neurologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:27cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid27153en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:35:05en
sync.item.modts2019.05.18 12:53:30en
dc.contributor.refereeRozman, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record