Show simple item record

Use of EIS method for determination of sedimentation in stady liquid

dc.contributor.advisorŠpano, Miroslavcs
dc.contributor.authorHradilová, Ivacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:54:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:54:59Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHRADILOVÁ, I. Využití metody EIS pro stanovení vývoje stavu sedimentů v klidné kapalině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other59282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15331
dc.description.abstractNalezení rozhraní mezi sedimentující hmotou a nosným médiem patří k běžným úkolům v různých oblastech průmyslu, typicky čistírenství a úprava vod. Předkládaná práce je zaměřena na ověření použitelnosti metody elektrické impedanční spektrometrie (EIS) pro určení rozhraní mezi zeminou a vodou. Použitelnost byla ověřena experimentálně na třech vzorcích zeminy. Konkrétně se jedná o jeden vzorek písku a dva vzorky hlíny, jež se lišily svojí zrnitostí. Součástí práce je i stručné představení metody EIS a použitého přístroje pro měření impedance Z-metr III. V závěru práce je na základě dosažených výsledků diskutována použitelnost metody a prokazatelnost určení rozhraní voda-zemina.cs
dc.description.abstractDetermination of interface between sediment and liquid belongs to common tasks in various fields of industry like sewage and/or water treatment. The aim of presented work is verification of suitability of electrical impedance spectrometry (EIS) method for determination of interface between soil and water. The suitability was verified on three samples of soil. The first one was a sand while other two were loam of different grain sizes. Introduction of both the EIS method and Z-meter III instrument used for measurements is presented in this work too. Within conclusions the suitability of the method and provability in determination of water-soil interface are discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektrická impedanční spektrometriecs
dc.subjectimpedancecs
dc.subjectZ-metrcs
dc.subjectsedimentacecs
dc.subjectrozhraní voda - sedimentcs
dc.subjectelectrical impedance spectrometryen
dc.subjectimpedanceen
dc.subjectZ-meteren
dc.subjectsedimentationen
dc.subjectinterface between the water and the sedimenten
dc.titleVyužití metody EIS pro stanovení vývoje stavu sedimentů v klidné kapaliněcs
dc.title.alternativeUse of EIS method for determination of sedimentation in stady liquiden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-14-16:03:47cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid59282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:34:40en
sync.item.modts2020.03.31 02:08:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVachovec, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record