Show simple item record

Marketing Research of Customer Satisfaction for Electro World Brno Avion

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorZahradník, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:25:33Z
dc.date.available2019-05-17T01:25:33Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationZAHRADNÍK, T. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Electro World Brno Avion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other37289cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1540
dc.description.abstractTato práce pojednává o měření spokojenosti zákazníků navštěvujících prodejnu Electro World v Brně v obchodním centru Avion Shopping park. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována teorie, kterou je nutno ovládat pro pochopení problematiky. V navazující praktické části je vyhotovena analýza současného stavu a následně vytvořen dotazník, jehož výsledky jsou posléze analyzovány. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky vyplývající z dotazníkového šetření a následná doporučení pro zlepšení.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with customer satisfaction measurment at the Electro World shop in shopping center Avion Shopping park in Brno. First, primary and secondary goals of the thesis and methods of reaching those goals are defined. Second, theory needed for in-depth understanding of the problematic is introduced. In the following part, analysis of current situation is performed, which is then used as a basis for a questionnaire which is then evaluated and analysed. In the end, recommendations based on the questionnaire result analysis are suggested.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectměření spokojenostics
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectElectro Worldcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectcustomer´s satisfactionen
dc.subjectmeasuring of satisfactionen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectElectro Worlden
dc.titleMarketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Electro World Brno Avioncs
dc.title.alternativeMarketing Research of Customer Satisfaction for Electro World Brno Avionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-10cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:06cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37289en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:12:44en
sync.item.modts2020.04.01 00:48:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKrčmař, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record