Show simple item record

Use of standard analytical technics by the inspection of basic parameters of wine quality

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorHánová, Kristínacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:12Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:12Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHÁNOVÁ, K. Využití klasických analytických technik při kontrole základních parametrů kvality vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other24122cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15465
dc.description.abstractPředložená diplomová práce využívá základní analytické techniky pro kontrolu kvalitativních parametrů vína. V úvodní teoretické části práce je krátce popsána historie vinařství. Dále jsou zde zmíněny základní fáze zpracování hroznů a výroby vína, od lisování moštu až po lahvování. Krátce je pojednáno o chorobách a vadách vína. Pozornost je věnována také hodnocení vína. Experimentální část je rozdělena na 2 oddíly. První se zabývá stanovením základních kvalitativních parametrů čtyř odrůdových vín. Analýzy se soustředily na poslední fáze výroby vína tj.závěrečné čiření, filtrace a stabilizace vína až po lahvování. Při sledování hodnot analytických výsledků jednotlivých vín v průběhu procesu jejich závěrečných úprav nebyl zjištěn žádný zásadní rozdíl v těchto parametrech. Rozdíly v hodnotách jednotlivých kvalitativních parametrů byly malé, ale zásadně přispívají ke zkvalitnění vína.cs
dc.description.abstractStandard analytical technics are used by the inspection of basic parameters of wine quality in the prezented graduation theses. Theoretical patr contains short description of viniculture history. Description of elementary bunch of grapes stage of processing and wine production from stum pressing untill bottling follow. There is short description of wine diseases and wine defekt, too. Attention paid to quality assessment. Experimental part is divided to 2 parts. The first part contains determination of four wines qualitative parameters value. Analysis are focused on final wine processing phase, e.g. wine filtration, wine clarification and stabilisation, wine bottling. Data evaluation of these four sort of wine get no basic parameters differences. Parameters value differences are small but fundamentaly conducive to wine enhance quality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvínocs
dc.subjectstabilizace vínacs
dc.subjectnormované analytické metodycs
dc.subjectautomatizované metodycs
dc.subjectwineen
dc.subjectstabilization of wineen
dc.subjectstandardized analytical metodsen
dc.subjectautomatized methodsen
dc.titleVyužití klasických analytických technik při kontrole základních parametrů kvality vínacs
dc.title.alternativeUse of standard analytical technics by the inspection of basic parameters of wine qualityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:05cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24122en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:05:08en
sync.item.modts2020.03.31 06:39:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Rosenberg: poznámka k formulaci závěrucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record