Show simple item record

Minimization number of measured data for magnetostatic field mapping

dc.contributor.advisorDědková, Jarmilacs
dc.contributor.authorCsonka, Gáborcs
dc.date.accessioned2019-11-23T03:55:05Z
dc.date.available2019-11-23T03:55:05Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationCSONKA, G. Minimalizace měřených dat při mapování statického magnetického pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other15532cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15502
dc.description.abstractBalalářská práce se zabývá problematikou mapování statického magnetického pole a metod analýzy měřených dat. Práce je zaměřená na vyhodnocení mapy magnetického pole v pracovním prostoru MR tomografu z dat změřených na povrchu zvoleného objemu. Pro uvedenú problematiku je zde uvedeno řešení a vyhodnocení výsledků.Výsledkem bakalářskej práce je navrhnutí vhodné matematické metody pro mapování statického magnetického pole, a v programu MATLAB sestavit algoritmus pro vyhodnocení mapy magnetického pole. V práci je dále zahrnutý výpočet výsledné hodnoty koeficientů pro výpočet indukce magnetického pole v libovolném bode zvoleného objemu. Měřením byly experimentálne ověřeni hodnoty, tj. zadané hodnoty, ze kterýho práce vychází, pomocí MR tomografu. Výslednou navrženou metodu je možné využít na výpočet koeficientů pro magnetické indukce v jakémkoli bode zvoleného objemu, ze zadaných hodnot indukce zvolého objemucs
dc.description.abstractThis work deals with questions of mapping statical magnetical field and methods analyses plumbed dates. There is mentioned solving of problems and interpretation of results. Work is centered on evaluation map of magnetic field in workspace of MR tomography from data measured on surface shere. Imposition of submission is proposition acceptable mathematical method and trought program MATLAB compile algorithm for interpretation map magnetic field. In work is further included calculation resulting values of coefficients for induction of magnetic field for selected parts of sphere. By force of admeasurement were experimentally verifyded values wich from the work proceed. Designed method is possible to use for calculation of coefficeints for magnetic induction at any point on sphere from booked up dates.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMinimalizace měřených datcs
dc.subjectmapování magnetického polecs
dc.subjectzobrazení magnetické indukcecs
dc.subjectMR tomografiecs
dc.subjectmetoda gradientního echacs
dc.subjectalgoritmus pro vyhodnocení mapy magnetického polecs
dc.subjectMinimisation measured numbersen
dc.subjectmapping of magnetic fielden
dc.subjectprojection of inductionen
dc.subjectMR tomographyen
dc.subjectmetod gradient echoen
dc.subjectalgorytm for interpretation magnetic squareen
dc.titleMinimalizace měřených dat při mapování statického magnetického polecs
dc.title.alternativeMinimization number of measured data for magnetostatic field mappingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2008-06-17-17:27:53cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15532en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 12:59:28en
sync.item.modts2020.05.22 12:36:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBartušek, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record