Show simple item record

The metal biocompatible materials and their use

dc.contributor.advisorKlakurková, Lenkacs
dc.contributor.authorKlusák, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:33:09Z
dc.date.available2019-04-04T04:33:09Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKLUSÁK, O. Biokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28687cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15635
dc.description.abstractBakalářská práce je zpracována formou literární rešerše, jejíž snahou je vytvoření přehledu o problematice materiálů medicínských aplikací. Detailněji je pak práce zaměřena na vybrané skupiny biokompatibilních materiálů na bázi kovů. Pozornost je věnována slitině Nitinol, titanu Ti a jeho slitinám a slitinám na bázi Co. V úvodu práce je obsaženo objasnění pojmu biokompatibilita a rozdělení materiálů dle biologické tolerance. Další kapitoly jsou věnovány jednotlivým slitinám. Práce poskytuje informace jak o historickém, tak i současném vývoji, způsobu výroby, chemickém složení, mechanických vlastnostech a nejčastějším využití těchto materiálů. Jedním z cílů práce je nastínění budoucího předpokládaného vývoje biokompatibilních materiálů a uvedení nových trendů. Vlastní uplatnění práce lze nalézt u odborné veřejnosti, ale i v řadách studentů, zabývajících se tématikou biokompatibilních materiálů na bázi kovů.cs
dc.description.abstractThe aim of proposed bachelor thesis is in a form of a literature search to create an overview of materials for medical application. The thesis is focused in detail primarily on selected groups of (inter)metallic biocompatible materials like nitinol, titanium (Ti), titanium alloys and cobalt based alloys. The explanation of term Biocompatibility and separation of the materials according to their biological tolerance is included in thesis introduction and next several chapters. This thesis provide various information both about historical and current development, the manufacture processes, chemical compositions, mechanical properties and the most common applications of these materials. One of the major aims of this work is to outline an expected future development of biocompatible materials and to introduce new trends. This thesis is written and can be dedicated not only for specialists but also for students interested in the topic of metallic biocompatible materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiokompatibilitacs
dc.subjecttvarová paměťcs
dc.subjectnitinolcs
dc.subjecttitan a jeho slitinycs
dc.subjectkobaltové slitinycs
dc.subjectbiocompatibilityen
dc.subjectshape memory effecten
dc.subjectnitinolen
dc.subjecttitanium and titanium based alloysen
dc.subjectcobalt based alloysen
dc.titleBiokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využitícs
dc.title.alternativeThe metal biocompatible materials and their useen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-14-11:45:11cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid28687en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:32:02en
sync.item.modts2019.05.18 17:13:53en
dc.contributor.refereeČelko, Ladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record