Show simple item record

Effect of an exhaust opening location on air quality in an apartment

dc.contributor.advisorKrejčí, Vladimírcs
dc.contributor.authorCharvát, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:21:14Z
dc.date.available2019-11-27T20:21:14Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationCHARVÁT, T. Studie vlivu polohy odváděcích otvorů na kvalitu vzduchu v obytné místnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other26305cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15651
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vlivem polohy odváděcích výustek na kvalitu vzduchu. Podkladem pro tuto studii je obytná místnost v experimentálním domě, v němž se zkoumá jeden ze způsobů hybridního větrání. Stěžejním bodem práce je vytvoření numerického modelu dané místnosti se zdroji tepla a oxidu uhličitého. Jsou zde řešeny teplotní, rychlostní a koncentrační pole, z nichž jsou dále vyhodnocovány veličiny tepelné pohody PMV, PPD a DR. Závěrem je posouzen vliv změn na kvalitu mikroklimatu pomocí uvedených veličin a na energetickou náročnost větrání.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the influence of the location of exhaust outlets on the air quality. The study examines the performance of the hybrid ventilation system installed in an experimental house. The central point of this work is a numerical model of a bedroom with heat and carbon dioxide sources. The temperature, speed and concentration fields have been solved for, from which further quantities of thermal comfort PMV, PPD and DR were evaluated. Finally, the impact of changes in the quality of the microclimate using these quantities and in the energy efficiency ventilation is assessed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnumerický modelcs
dc.subjectkvalita mikroklimatucs
dc.subjecttepelná pohodacs
dc.subjectenergetická náročnost větránícs
dc.subjectvětrání místnostics
dc.subjectnumerical modelen
dc.subjectindoor air qualityen
dc.subjectthermal comforten
dc.subjectenergy efficiency ventilationen
dc.subjectroom ventilationen
dc.titleStudie vlivu polohy odváděcích otvorů na kvalitu vzduchu v obytné místnostics
dc.title.alternativeEffect of an exhaust opening location on air quality in an apartmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-17cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:06cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid26305en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:01:51en
sync.item.modts2020.05.22 13:08:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeForman, Matějcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprof. Jícha Pokud je přívod vzduchu nad oknem a odvod pod oknem nebude místnost špatně větrána? Dr. Patočka Ze závěrů vychází, že nejlepšího vyvětrání docílíme, pokud budeme větrat co nejméně z pohledu tepelných ztrát, ale naopak co nejvíce pokud bude kriteriem tepelný komfort. Nejsou tyto závěry poněkud protichůdné? doc. Janotková Jednalo se o simulaci kontinuálního větrání nebo přerušovaného? Jak vysoké rychlosti proudění vzduchu se v modelu vyskytovaly? prof. Pavelek Neměly by se energetické nároky uvažovat rozpočítané na celodenní provoz? doc. Kratochvíl Jak se definuje stáří vzduchu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record