Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické srovnání metodických postupů oprav střešních plášťů 

    Kervitcer, Marek; Janda, Lukáš; Tichomirov, Vladimír; Bečkovský, David (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
    V příspěvku se autoři zaměřují na ekonomické zhodnocení nákladů na stavební úpravy plochých střech. Ekonomické zhodnocení popisují na dvou metodických postupech. Konkrétně v příspěvku srovnávají standardní metodu, zahrnující ...