Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj cen nemovitostí od nabídky do uskutečnění transakce 

    Opálková, Tereza; Cupal, Martin (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
    Článek se zabývá sledováním nabídkových cen až do realizace tržní transakce jako ukazatele efektivity trhu. Tento mikroekonomický výzkum by měl určovat jak cenové rozdíly mezi nabídkovými a realizovanými cenami, tak i dobu ...