Now showing items 1-1 of 1

  • Případová studie vlivu stáří vozidel na zranění cestujících 

    Mikulec, Roman; Dvořáková, Pavlína (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
    Článek poukazuje na pokroky v automobilovém průmyslu a rozdíly v konstrukci a vybavenosti starých a nových vozidel. Při dopravní nehodě představuje struktura karoserie vozidla důležitou součást pasivní bezpečnosti, která ...