Now showing items 1-1 of 1

  • Specifikace znalecké činnosti v oboru koroze a ochrana proti korozi 

    Kreislová, Kateřina; Kalabisová, Eva; Geiplová, Hana (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
    Obor koroze a ochrana proti korozi je relativně široký a týká se celé řady národohospodářských odvětví, v nichž se uplatňují kovové materiály. Odborníci musí mít dobré vzdělání a znalosti jak z oboru chemie, tak i stavebnictví ...