Show simple item record

Case Study of Vehicle Age Influence on Passenger Injury

dc.contributor.authorMikulec, Roman
dc.contributor.authorDvořáková, Pavlína
dc.date.accessioned2019-04-04T07:09:47Z
dc.date.available2019-04-04T07:09:47Z
dc.date.issued2019-03cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2019. vol. 30, č. 1, s. 2-8. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/156540
dc.description.abstractČlánek poukazuje na pokroky v automobilovém průmyslu a rozdíly v konstrukci a vybavenosti starých a nových vozidel. Při dopravní nehodě představuje struktura karoserie vozidla důležitou součást pasivní bezpečnosti, která má zásadní vliv na bezpečnost posádky ve vozidle. K porovnání tuhostí karoserie a vybavení zádržnými systémy starých a nových vozidel jsou využity případové studie z reálných dopravních nehod. Studie rovněž porovnává závažnost zranění posádky v souvislosti se stářím vozidel.cs
dc.description.abstractThis article highlights the advances in the automotive industry and the differences in design and safety features of old and new vehicles. In a traffic accident, the structure of the vehicle body is an important part of passive safety that has a major impact on the safety of the passengers in the vehicle. A case studies of real traffic accidents are used to compare the stiffness of the old and the new vehicles and their equipment by restraint systems. The study also compares passengers’ injuries in relation to vehicle age.en
dc.formattextcs
dc.format.extent2-8cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectvozidlocs
dc.subjectstáří vozidelcs
dc.subjectboční nárazycs
dc.subjectzranění cestujícíchcs
dc.subjectvehicleen
dc.subjectvehicle ageen
dc.subjectside impacten
dc.subjectpassenger injuryen
dc.titlePřípadová studie vlivu stáří vozidel na zranění cestujícíchcs
dc.title.alternativeCase Study of Vehicle Age Influence on Passenger Injuryen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume30cs
dc.identifier.doi10.13164/SI.2019.1.2cs
dc.rights.accessembargoedAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record