Show simple item record

Computational analysis of the dynamic behavior of the thrust bearings

dc.contributor.advisorMalenovský, Eduardsk
dc.contributor.authorŽatko, Miroslavsk
dc.date.accessioned2019-05-17T05:08:45Z
dc.date.available2019-05-17T05:08:45Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŽATKO, M. Výpočtová analýza dynamických vlastností axiálních ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29395cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15698
dc.description.abstractV tejto diplomovej práci sa rieši problematika stacionárneho prúdenia viskóznej nestlačiteľnej kvapaliny v tenkých vrstvách mazacích filmov axiálnych klzných ložísk s pevnými segmentmi. Bol vytvorený parametrický výpočtový model olejovej domény, pre skúmanie rozloženia tlakových, rýchlostných a teplotných polí na segmente ložiska spolu s určením základných parametrov uloženia, axiálnej sily, ohrevu a trecích strát v závislosti od vstupných geometrických a prevádzkových parametrov. Následne bol tento model aplikovaný pre posúdenie vplyvu nerovnomernosti vôle pri naklonení ložiska. Problémová úloha je riešená numerický pomocou metódy konečných objemov v softvéri Ansys CFX 12.0sk
dc.description.abstractThis master´s thesis solves the problem of stationary viscous flow of incompressible fluids in thin layers of fluid film lubrication in fixed pad thrust bearings. The parametric computational model of oil domain was created for investigation the distribution of pressure, velocity and thermal fields together with the determination of the basic parameters as axial force, heating up and friction loss. Subsequently this model was applied for investigation influence of uneven bearing clearance. The problem task was solved by final volume method in Ansys CFX 12.0 software.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaxiálne klzné ložiskásk
dc.subjectCFDsk
dc.subjectaxiálna silask
dc.subjectviskozitask
dc.subjectprúdeniesk
dc.subjecttenké mazacie filmysk
dc.subjectnerovnomernosť ložiskovej vôlesk
dc.subjectfixed pad thrust bearingsen
dc.subjectCFDen
dc.subjectaxial forceen
dc.subjectviscous fluid flowen
dc.subjectfluid film lubricationen
dc.subjectuneven bearing clearanceen
dc.titleVýpočtová analýza dynamických vlastností axiálních ložiseksk
dc.title.alternativeComputational analysis of the dynamic behavior of the thrust bearingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:30cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29395en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:20:38en
sync.item.modts2021.11.12 20:06:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKos, Pavelsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) Ing. David Zalaba (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil všechny členy komise během cca 14 min. se svojí diplomovou prací a poté odpovídal na otázky oponenta a dalších členů komise. Diplomant bez problémů prezentoval připravenou obhajobu a rovněž rychle a vhodně reagoval na další otázky zkoušející komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record