Show simple item record

Analysis of Data Flow in the Fly-by-Wire System

dc.contributor.advisorMatoušek, Radomilen
dc.contributor.authorKubínová, Zuzanaen
dc.date.accessioned2018-10-21T16:47:25Z
dc.date.available2018-10-21T16:47:25Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKUBÍNOVÁ, Z. Analýza datového toku ve Fly-by-Wire systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other30810cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15720
dc.description.abstractSoftware implementovaný v rámci Fly-by-Wire systému firmy Honeywell je složen z mnoha modelů implementovaných v systému Simulink. Tato práce se zabývá hledáním přímých a nepřímých spojitostí mezi jednotlivými signály v systému těchto modelů. Jako vhodný aparát je zvolena teorie grafů. Na základě modelů jsou vygenerovány grafy a úloha nalézt spojitost mezi signály je převedena na úlohu nalézt cestu mezi dvěma vrcholy grafu. Známé algoritmy k vyhledávání cest v grafech určují délku nebo váhu nalezené cesty. Pro tuto aplikaci je ale potřeba rozlišovat cesty primární a sekundární bez ohledu na jejich délku. Proto jsou tyto známé algoritmy upraveny.en
dc.description.abstractThe Software implemented within Honeywell Fly-by-Wire system consists of many models implemented in Matlab Simulink. This thesis describes searching for direct or indirect relations among particular signals within the model system. As a convenient apparatus the graph theory was chosen. Graphs are generated according to the models and the problem of searching relations among signals is transformed to a problem of searching paths between vertices of a graph. Common search path algorithms determine a length or a weigth of found paths. For this application it is necessary to distinguish primary and secondary paths not considering their lengths. Therefore the algorithms are modified accordingly.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFly-by-Wireen
dc.subjectBFSen
dc.subjectDFSen
dc.subjectDijkstrův algoritmusen
dc.subjectFloydův-Warshallův algoritmusen
dc.subjectFly-by-Wirecs
dc.subjectBFScs
dc.subjectDFScs
dc.subjectDijksta's Algorithmcs
dc.subjectFloyd-Warshall Algorithmcs
dc.titleAnalýza datového toku ve Fly-by-Wire systémuen
dc.title.alternativeAnalysis of Data Flow in the Fly-by-Wire Systemcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:30cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid30810en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:39:16en
sync.item.modts2020.03.30 12:55:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTomáš, Janen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Horová, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record