Show simple item record

QRS detection in ECG signals

dc.contributor.advisorKozumplík, Jiřícs
dc.contributor.authorKuna, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:21:12Z
dc.date.available2019-05-17T02:21:12Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKUNA, Z. Detekce komplexů QRS v signálech EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other27122cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15727
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou konstrukcí detektorů QRS komplexů. Zaměřuje se na detekci komplexu z jednotlivých svodů i z prostorové rychlosti spočítané z trojic ortogonálních svodů. V teoretickém rozboru byly zmíněny různé způsoby návrhu detektorů. Byly navrženy dva algoritmy (adaptivní prahování, konstantní prahování), které byly implementovány do detektorů a jimž předcházelo zpracování signálu Hilbertovou transformací. Dále byly algoritmy doplněny o modifikaci, jejímž účelem bylo zvýšit účinnost detekčního algoritmu. Funkčnost navržených algoritmů detektorů byla ověřena na všech signálech CSE (V2,V5,aVF).cs
dc.description.abstractThis project considers methods of construction QRS detectors. It focus in detection complexes of QRS single leads and space speed, which are calculated from three orthogonal leads. In theory was refer to various methods, which lead to design detector. It were designed two algoritms (constant and adaptive detecting threshold), which were implemented into detector and the signal was preprocessed by Hilbert transformation. Toward algoritms were completed by modification, which improved detection effectivity. Function of algoritms were tested in all signals of CSE (V2,V5,aVF).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEKG signálcs
dc.subjectQRS komplexcs
dc.subjectortogonální svodycs
dc.subjectanalytický signálcs
dc.subjectdetektorcs
dc.subjectECG signalen
dc.subjectQRS complexen
dc.subjectortogonal leadsen
dc.subjectanalytic signalen
dc.subjectdetektoren
dc.subjectpseudoorthogonal leadsen
dc.titleDetekce komplexů QRS v signálech EKGcs
dc.title.alternativeQRS detection in ECG signalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-07cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:26cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid27122en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:09:25en
sync.item.modts2020.03.31 05:53:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVítek, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (místopředseda) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) Ing. Martin Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Jehlička, CSc. (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázku položil doc. Kozumplík na téma předzpracování signálu pomocí filtrace. Student odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record