Show simple item record

Concept of pilot project for plastics manufacturing

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilcs
dc.contributor.authorTůma, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:29:43Z
dc.date.available2018-10-21T20:29:43Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationTŮMA, M. Koncepční návrh projektu vzorové lisovny plastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29372cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15774
dc.description.abstractCílem práce je návrh technologického projektu vzorové lisovny plastů. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti plastů a technologie zpracování plastů, obzvláště pak na technologii vstřikování termoplastů. V praktické části jsou uvedeny výpočty potřebné ke stanovení vstřikovacích lisů a dále kapacitní propočty pro zjištění spotřeby granulátu a výrobnosti jednotlivých vstřikovacích lisů. Součástí práce je seznam optimálního strojního vybavení včetně nutných periferií a manipulačních prostředků vyhovujících současným požadavkům moderní lisovny plastů. Výsledkem práce je ekonomické zhodnocení investičních nákladů na zařízení malé a středně velké lisovny plastů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is design of technology project for plastic manufacturing. The theoretical part is focused on the characteristics of plastics and plastics production, especially for injection molding of thermoplastics. In the practical part are presented the calculations needed to choice of the injection molding machines and the capacity calculations to determine consumption of granulate and productivity of injection molding machines. Part of this thesis is a list of optimal machinery, including the required peripherals and handling devices complying with the current requirements of a modern plastic manufacturing. The result of this thesis is an economic evaluation of investment costs of machinery for small and medium-sized plastic manufacturing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlastycs
dc.subjectvstřikování termoplastůcs
dc.subjecttechnologické projektovánícs
dc.subjectPlasticsen
dc.subjectinjection molding of thermoplasticsen
dc.subjecttechnology planningen
dc.titleKoncepční návrh projektu vzorové lisovny plastůcs
dc.title.alternativeConcept of pilot project for plastics manufacturingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-21cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:27cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29372en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:44:29en
sync.item.modts2020.03.31 00:27:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOrel, Danielcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky své diplomové práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: 1. Počítal jste kompletní výdaje na energii? 2. Počítal jste množství chladící kapaliny, vzduchu? Jaká je maniplace mezi stroji? 3. Je možnost přejít z malé lisovny na velkou při případném rozšiřování firmy? 4. Jaké druhy materiálu jsou v dané lisovně zpracovávány?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record