Show simple item record

Electromagnetic field mapping in biological tissues

dc.contributor.advisorRozman, Jiřícs
dc.contributor.authorBereznanin, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:53:13Z
dc.date.available2018-10-21T16:53:13Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBEREZNANIN, M. Modelování elektromagnetických polí v biologoických tkáních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other27104cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15788
dc.description.abstractHlavním cílem této studie je seznámit se s teorií elektromagnetického pole a vytvořit modelovou studii šíření velmi krátkých vln v biologických tkáních. Dalším bodem této práce je zjistit velikost měrného absorbovaného výkonu (SAR) využitím platné hygienické normy. Konkrétní modelové řešení bylo realizováno v modelovém prostředí programu Comsol Multiphysics 3.5. V tomto modelovém prostředí se podařilo vymodelovat lidskou hlavu a mobilní telefon s interní anténou. Na základě zadání patřičných parametrů bylo výsledkem znázornění rozložení intenzity elektrického pole a následný vypočet přijatého měrného absorbovaného výkonu. Tato hodnota byla následně porovnána s hodnotou, kterou udává platná hygienická norma, tak aby nedošlo k jejímu překročení. Nakonec byly určeny teplotní změny v biologických tkáních způsobené elektromagnetickým vlněním pro interval šesti minut specifikovaný platnou hygienickou normou.cs
dc.description.abstractThe main objective of this study is to learn about the theory of electromagnetic field and to create a model of propagation of ultra short waves in a biological tissue. Next point of this paper is to determine a specific absorption rate (SAR) using a valid sanitary standard. A particular model solution was realized in a model environment of the program Comsol Multiphysics 3.5. A human head and a cellular phone with an intern antenna were successfully created in this model environment. First of all were entered appropriate parameters which led to a successful representation of the distribution of electric field intensity. A value of specific absorption rate taken by a biological tissue was determined in the next step. This value was compared to the value listed in a valid sanitary standard to prevent its overrun. A development of a temperature in a biological tissue was determined as well, according to a six minutes long interval stated in a valid sanitary standard.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektromagnetické polecs
dc.subjectelektromagnetické vlněnícs
dc.subjectMaxwellovy rovnicecs
dc.subjectplanární anténacs
dc.subjectdisperze vlncs
dc.subjectměrný absorbovaný výkoncs
dc.subjectComsol Multiphysics.cs
dc.subjectElectromagnetic fielden
dc.subjectelectromagnetic wavesen
dc.subjectMaxwell's equationsen
dc.subjectplanar antennaen
dc.subjectwave dispersionen
dc.subjectspecific absorption rateen
dc.subjectComsol Multiphysics.en
dc.titleModelování elektromagnetických polí v biologoických tkáníchcs
dc.title.alternativeElectromagnetic field mapping in biological tissuesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-07cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:25cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid27104en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:58:15en
sync.item.modts2020.03.31 09:13:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDlouhý, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (místopředseda) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) Ing. Martin Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Jehlička, CSc. (člen) prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Otázku položil Ing. Čížek na téma perfůze v navženém modelu. Student odpověděl s přehledem. Otázku položil Ing. Čížek na téma antény v mobilních telefonech. Student odpověděl s přehledem. Otázku položil Ing. Jehlička na téma SAR. Student odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record