Show simple item record

Unconventional Methods of Machining

dc.contributor.advisorOsička, Karelsk
dc.contributor.authorHanuska, Matúšsk
dc.date.accessioned2019-05-17T12:18:29Z
dc.date.available2019-05-17T12:18:29Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHANUSKA, M. Nekonvenční metody obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other36928cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15846
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá podrobným rozborom nekonvenčných technológií obrábania. V prvej časti je spracovaná charakteristika a základný princíp jednolivých nekonvenčných metód. V druhej časti sú analyzované technologické možnosti využitia metód v súčasnom priemysle. Tretia časť sa zaoberá posúdením prevádzkovej náročnosti. V štvrtej časti je analyzovaný ekologický aspekt metód, ich environmentálny dopad na okolie a možnosti recyklácie použitých abrazív.sk
dc.description.abstractBachelor thesis deals with detailed analysis of unconventional methods machining technology. In the first part, characteristics and basic principle of each method are elaborated. In the second part, actual industry employment is analyzed. Third part deals with operational obstacles. In the fourth part, ecological aspect, enviromental impact on their surrioundings and possibility of recycling of abrasives are analyzed.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNekonvenčné metódy obrábaniask
dc.subjectobrábanie laseromsk
dc.subjectvodný paprsoksk
dc.subjectobrábanie lúčom plazmysk
dc.subjectekologický aspektsk
dc.subjectUnconventional methods of machiningen
dc.subjectlaser beam machiningen
dc.subjectwater jeten
dc.subjectplasma beam machiningen
dc.subjectecological aspecten
dc.titleNekonvenční metody obráběnísk
dc.title.alternativeUnconventional Methods of Machiningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-19-10:45:13cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid36928en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:48:12en
sync.item.modts2020.04.01 04:28:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHumár, Antonsk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKde vidíte hlavní výhody a nevýhody obrábění vodním paprskem s abrazivem? Mohl byste blíže charakterizovat současné povlakované dráty pro elektrojiskrové řezání a význam jejich použití? Která vlastnost obráběného materiálu ve velké míře ovlivňuje efektivnost obrábění ultrazvukem? Popište princip a technologické možnosti obrábění elektronovým paprskem. V jakém prostředí probíhá elektrokontaktní obrábění? Můžete podrobněji popsat jeho principy? V práci píšete o soustružení a frézování laserovým paprskem, jak velkou třísku lze tímto způsobem odebírat? Srovnejte z hlediska produktivity práce laser vs. vodní paprsek. Existuje materiál, který nelze řezat vodním paprskem? Mohl byste specifikovat kapaliny pro elektroerozivní obrábění? Požadavky na přesnost při elektroerozivním obrábění, obrábění vodním paprskem a laserem? Jaký máte názor na výsledný povrch po obrábění recyklovaným abrazivem? Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record