Show simple item record

Influence of autonomic nervous system in the inducibility of atrial fibrillation.

dc.contributor.advisorKolářová, Janaen
dc.contributor.authorŠrutová, Martinaen
dc.date.accessioned2018-10-21T17:42:52Z
dc.date.available2018-10-21T17:42:52Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠRUTOVÁ, M. Influence of autonomic nervous system in the inducibility of atrial fibrillation. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other15587cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15867
dc.description.abstractCílem této práce je zjištění změn předcházejícím fibrilaci síní. Pozorována je rovnováha mezi sympatikem a parasympatikem. Do experimentu výzkumného ústavu Cleavlendské kliniky bylo zapojeno šest psů různých ras. Signály EKG byly získány Holterovským 24hodinovým monitorováním. Pomocí 40 vysokofrekvenčních impulsů (TI) byla každých 30 minut vyvolávána AF. Z 24hodinového signálu byly extrahovány kratší epizody. Každá z těchto epizod obsahovala 10 minut předcházejících TI a 3 minuty následující po TI. Desetiminutové epizody byly zpracovány automaticky, byly detekovány QRS komplexy a RR intervaly a vypočteny HRV parametry. Přítomnost a délka trvání AF byly zjištěny manuálně z tříminutových intervalů následujících po TI. Byla-li vyvolána AF o délce trvání kratší než 30 sekund došlo ve srovnání s epizodami bez výskytu AF k významným změnám tří HRV parametrů. HF parametr poklesl pro epizody s výskytem AF. LF parametr byl naopak vyšší v epizodách s AF. Pro AF delší než 30 sekund nebyly významné změny pozorovány. Změny v epizodách s krátkou AF mohly být způsobeny změnami vlivu sympatiku a parasympatiku. Ke vzniku dlouhých AF je pravděpodobně zapotřebí i jiného vlivu, který nemusí nutně souviset s nervovým systémem. K dalším analýzám je zapotřebí většího množství signálů.en
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate changes in sympatho-vagal balance before the initiation of AF. Six mongrel dogs from the Cleveland Clinic foundation were included in this study. ECG was recorded for 24 hours using telemetric Holter monitoring. AF was periodically induced every 30 min. by applying brief bursts of 40 high-frequency atrial train impulses (TI). From the 24 hours signals' traces shorter data episodes were extracted. Each episode consisted of 10 minutes preceding the atrial burst, and 3 minutes following the (TI). The 10 minutes episodes were processed automatically to determine the QRS complexes and RR intervals, and to calculate the HRV parameters. The presence and the duration of AF were determined by manual examination in each of the 3 minutes intervals following the delivery of TI. When the AF was generated, but episodes of AF were shorter than 30 seconds, three HRV parameters were significantly different than when AF was not generated. The HF component was lower in episodes that generated AF. The LF component was higher in episodes that generated AF. No significant differences were found when episodes of AF were longer than 30 seconds. Short episodes of AF could be generated when a certain disorder between sympathetic and parasympathetic tone is present. However in order to be able to generate longer AF episodes it is necessary another component not necessary related to the nervous system. Further analysis with a higher number of dogs should be needed.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfibrilace síníen
dc.subjectinervace síníen
dc.subjectautonomní nervový systémen
dc.subjectvariabilita srdečního rytmuen
dc.subjectatrial fibrillationcs
dc.subjectatrial innervationcs
dc.subjectautonomic nervous systemcs
dc.subjectheart rate variabilitycs
dc.titleInfluence of autonomic nervous system in the inducibility of atrial fibrillation.en
dc.title.alternativeInfluence of autonomic nervous system in the inducibility of atrial fibrillation.cs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-08-26cs
dcterms.modified2008-08-29-10:45:01cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid15587en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:13:17en
sync.item.modts2019.05.18 05:12:40en
dc.contributor.refereeProvazník, Ivoen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record