Show simple item record

Monitorng of the photovoltaic power plant

dc.contributor.advisorDolenský, Jancs
dc.contributor.authorStřípek, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:00Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:00Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSTŘÍPEK, M. Monitoring provozu fotovoltaické elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31972cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15869
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích Fotovoltaiky. Největší výhodou pro získávání energie je v dlouhé době nevyčerpatelný zdroj Slunce. Tento pohled je důležitý v době, kdy se stále více zemí stávají energeticky závislými a kdy může dojít k vyčerpání fosilních paliv. Práce má seznámit s principem fotovoltaiky a jejím praktickém využití pro fotovoltaické elektrárny. Praktická část je zaměřená na monitoring provozu fotovoltaické elektrárny. Vyhodnocuje se okamžitý střádavý výkon, celková energie dodávaná do sítě a porovnává se s teoretickými hodnotami. Bakalářská práce by měla pomoci při zjišťování chyb, které mohou vést k energetickým ztrátám.cs
dc.description.abstractThis Bachelor work is dealing with theoretical knowledge of Photovoltaic. One of the great advantage of Photovoltaic is inexhaustible resource in long-time period – The Sun. This approach is especially important in todays world when more and more countries are becoming energetically dependent and may run out of fossil fuels. Bachelor work shall introdukce the principle of Photovoltaic, it's practical use for photovoltaic power stations, further it’s classification and types of constructions. The practical part is focused on monitoring the operation of photovoltaic power. Evaluate the instantaneous AC power, the total energy supplied to the network and compared with theoretical values. Bachelor thesis should help in detecting errors that can lead to energy losses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfotovoltaikacs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectsolární panelcs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectmonitoringcs
dc.subjectPVEcs
dc.subjectphotovoltaicsen
dc.subjectphotovoltaic power planten
dc.subjectsolar panelen
dc.subjectpoweren
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectPVEen
dc.titleMonitoring provozu fotovoltaické elektrárnycs
dc.title.alternativeMonitorng of the photovoltaic power planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:13cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31972en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:06:17en
sync.item.modts2020.03.31 06:43:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKunovjánek, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Prosr, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Když budu vlastníkem fotovoltaické elektrárny, nebylo by pro mě spíše potřebná hodnota výkonu v kWh než v kWp?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record