Show simple item record

Measurement methods of strain on the construction

dc.contributor.advisorDaněk, Petrcs
dc.contributor.authorChytil, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:29:48Z
dc.date.available2019-05-17T14:29:48Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationCHYTIL, J. Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other59321cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15949
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zhodnocení použitých metod měření poměrného přetvoření na základě výsledků zatěžovacích zkoušek betonových panelů. Dalším výstupem práce je porovnání skutečných naměřených hodnot s hodnotami určenými vhodným statickým výpočtem. První část popisuje možné metody měření deformací, posunů a průhybů konstrukce. V druhé kapitole jsou podrobně popsány tenzometrické metody měření poměrného přetvoření na konstrukci. Závěrečná část podrobně popisuje aplikaci jednotlivých měřících přístrojů na konstrukci, postup zkoušení panelů a vyhodnocení naměřených dat.cs
dc.description.abstractThe main goal of bachelor thesis is evaluation of methods used for proportional transformation measurement based on the results of concrete panels applied load tests. Next thesis conclusion is comparison of real measured values and values determinated by appropriate static calculation. The first part describes possible measurement methods of construction deformations, drifts and deflections. The second chapter describes in detail tensometric methods of proportional modification on construction. The conclusion recounts measuring instruments application on construction, panels examination consecution and evaluation of acquired data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPoměrné přetvořenícs
dc.subjectprůhybcs
dc.subjectodporový tenzometrcs
dc.subjectstrunový tenzometrcs
dc.subjectindukčnostní snímač posunutícs
dc.subjectpotenciometrický snímač.cs
dc.subjectStrainen
dc.subjectsagen
dc.subjectresistance strain gaugeen
dc.subjectstringed strain gaugeen
dc.subjectinductive displacement sensoren
dc.subjectpotentiometer sensor.en
dc.titleMetody měření poměrného přetvoření na konstrukcics
dc.title.alternativeMeasurement methods of strain on the constructionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-11cs
dcterms.modified2012-06-12-13:07:56cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid59321en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:21:49en
sync.item.modts2020.03.30 22:31:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeLáník, Jaromírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record