Show simple item record

Realization of technological steps gross upper building construction of the Technology Centre, Brno Dobrovského

dc.contributor.advisorKovářová, Barboracs
dc.contributor.authorBartoněk, Vratislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:29:49Z
dc.date.available2019-05-17T14:29:49Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBARTONĚK, V. Stavebně technologická studie realizaceTechnologického centra, Brno Dobrovského [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other59333cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/15962
dc.description.abstractBakalářská práce je zpracována na základě projektu technologického centra tunelů Dobrovského v Brně. Technologické centrum bude sloužit především k umístění technologií řízení, kontroly provozu a také k odvětrávání dopravního prostoru tunelů. Stavba technologického centra je umístěna přibližně uprostřed trasy tunelů a je rozdělena na dvě části - TCI a TCII, které jsou vzájemně odděleny. V této práci je řešena realizace hrubé stavby TCI. Jedná se o osmipodlažní objekt z čehož je sedm pater podzemních a jedno nadzemní. Tato práce zahrnuje technologický předpis s kontrolním a zkušebním plánem k provádění podzemních stěn a k provádění monolitické stropní konstrukce. Součástí práce je i návrh zařízení staveniště včetně organizace výstavby, návrh strojní sestavy, časový plán, položkový rozpočet, zpráva BOZP a enviromentu.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is based upon the Technology Centre project of Dobrovsky tunnels in Brno, Czech Republic. The Technology Centre will be used mainly for the placement of controls of technology, controls of operation and also for operating the ventilation of tunnel‘s traffic area. The building of Technology Centre is located approximately in the middle of the tunnel‘s paths, and divided to two independent units - TCI and TCII. This work deals with the implementation of construction site TCI. It is an eight-floored object with seven floors located underground and one above the ground. This work involves the technological prescription with inspection and test plan for implementation of underground walls and performing the monolithic ceiling construction. Also a part of this work is the building equipment layout with organization of construction, the mechanical assembly blueprint, a time schedule, an itemized budget, an HSW and an environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnologické centrumcs
dc.subjectDobrovskéhocs
dc.subjectstavebně technologická studiecs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectsituace stavbycs
dc.subjectorganizace výstavbycs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectpodzemní stěnycs
dc.subjectmonolitická stropní konstrukcecs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectBOZPcs
dc.subjectenviromentcs
dc.subjectTechnology Centreen
dc.subjectDobrovskyen
dc.subjectconstruction technology studiesen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjecttechnological prescriptionen
dc.subjectsituation of buildingen
dc.subjectorganization of constructionen
dc.subjectbuilding equipmenten
dc.subjectunderground wallsen
dc.subjectmonolithic ceiling constructionen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjecthealth and safety at work (HSW)en
dc.subjectenvironmenten
dc.titleStavebně technologická studie realizaceTechnologického centra, Brno Dobrovskéhocs
dc.title.alternativeRealization of technological steps gross upper building construction of the Technology Centre, Brno Dobrovskéhoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-13-15:59:44cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid59333en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:32:16en
sync.item.modts2020.03.31 06:56:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeLiška, Pavelcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record