Show simple item record

Continual actual moisture of fine particulates measurement possibilities.

dc.contributor.advisorSvěrák, Tomášcs
dc.contributor.authorMayerová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:35:22Z
dc.date.available2018-10-21T17:35:22Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMAYEROVÁ, K. Možnosti kontinuálního měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24262cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16119
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá měřením obsahu vlhkosti vápenného hydrátu gravimetrickou metodou a pomoci FT-NIR spektroskopie. Cílem teoretické části bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku infračervené spektroskopie (IR). V teoretické části byly shrnuty obecné informace o infračervené spektroskopii, Fourierové transformaci a blízké infračervené spektroskopii (NIR). Experimentální část práce byla provedena ve vápence Carmeuse v Mokré, kde bylo zkoumáno možné využití FT-NIR spektroskopie pro on-line měření obsahu vlhkosti vápenného hydrátu.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the process of measuring a hydrated lime moisture, using gravimetric method and FT-NIR spectroscopy. The aim of the theretical part was to analyse and present the area of infrared spectroscopy (IR), gathering the general information about infrared spectroscopy, Fourier transformation and near infrared spectroscopy (NIR). Experimental part of the thesis was carried out in limekiln Carmeuse in Mokré town, where the FT-NIR spectroscopy was investigated for possible usage in on-line measuring of hydrated lime moisture.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIR a NIR spektroskopiecs
dc.subjectvlhkostcs
dc.subjectvápenný hydrátcs
dc.subjectIR and NIR spectroscopyen
dc.subjectmoistureen
dc.subjecthydrated limeen
dc.titleMožnosti kontinuálního měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů.cs
dc.title.alternativeContinual actual moisture of fine particulates measurement possibilities.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2010-09-27-15:00:50cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid24262en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:01:58en
sync.item.modts2020.03.31 09:08:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeIng.Lukáš Brzobohatýcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka ve své prezentaci stručně popsala proces stanovení vlhkosti vápenného hydrátu jak laboratorními tak provozními metodami.Výsledky ukázaly, že všechny zkoumané metody poskytovaly výsledky, které byly relevantní pro sledování kvality produktu na výrobní lince. Dotaz oponenta zodpověděla správně a v diskuzi se členy komise ukázala velmi dobré znalosti řešené problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record