Show simple item record

Control of lift model

dc.contributor.advisorŠtohl, Radekcs
dc.contributor.authorŽůrek, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:03Z
dc.date.available2019-05-17T03:26:03Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŽŮREK, M. Řízení modelu výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other38961cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16149
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem algoritmu řízení laboratorního modelu výtahu a vizualizací v programu Factory Talk View Studio. V úvodu práce je stručně popsána průmyslová komunikační síť AS-Interface a v praxi používané algoritmy řízení výtahů. V další kapitole je popsáno uspořádání a jednotlivé části laboratorního modelu výtahu. V neposlední řadě se zde řeší také komunikace mezi patry výtahu, kabinou a masterem AS-Interface a návrh funkčních bloků v programu RSLogix 5000. Hlavní náplní diplomové práce je návrh algoritmu řízení výtahu, ve kterém se využívá obousměrné sběrné řízení. V poslední kapitole je uveden návrh vizualizace výtahu, kterou lze tento výtah ovládat.cs
dc.description.abstractMy graduation theses is focused on project of algorithm proceedings laboratorial model of a lift and visualization in computer program Factory Talk View Studio. In introduction is written about industrial comunication network AS-Interface and in practise used algorithm proceedings of a lift. In following capitol is described system and several parts of laboratorial model of a lift. Not least is solved also comunication among floors of a lift, cabin and master AS-Interface and project of functional block in computer program RSLogix 5000. General purpose of master’s theses is project algorithm proceedings of a lift which use double-sided collecting proceedings. In last chapter is noticed project of visualization, which control a lift.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLC Rockwell Automationcs
dc.subjectVizualizace modelu výtahucs
dc.subjectŘízení modelu výtahucs
dc.subjectPLC Rockwell Automationen
dc.subjectVisualization of lift modelen
dc.subjectControl of lift modelen
dc.titleŘízení modelu výtahucs
dc.title.alternativeControl of lift modelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:15cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38961en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:46:18en
sync.item.modts2020.03.30 22:10:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBradáč, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record