Show simple item record

Safety of technological systems

dc.contributor.advisorHammer, Milošcs
dc.contributor.authorRotnágl, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-04-19T08:56:53Z
dc.date.available2018-04-19T08:56:53Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationROTNÁGL, P. Bezpečnost technických syst¨¦mů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other21027cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16217
dc.description.abstractTato diplomov¨˘ pr¨˘ce se zabýv¨˘ technickými syst¨¦my, jejich bezpečnost¨Ş a dalš¨Şmi požadavky na jejich jakost. Shrnut¨¦ poznatky o zm¨Şn¨§ných t¨¦matech jsou aplikov¨˘ny na konkr¨¦tn¨Ş oblast strojů ¨C na vysokonap¨§ťov¨¦ točiv¨¦ elektrick¨¦ stroje. Praktickou 訢st tvoř¨Ş analýza a hodnocen¨Ş diagnostických parametrů dvou typů uvedených strojů. Tato pr¨˘ce si d¨˘v¨˘ za c¨Şl předevš¨Şm hled¨˘n¨Ş souvislost¨Ş mezi bezpečnost¨Ş a technickou diagnostikou vysokonap¨§ťových točivých strojů. Dalš¨Şmi c¨Şly jsou nalezen¨Ş vhodn¨¦ metody analýzy diagnostikovaných parametrů a posouzen¨Ş strojů na z¨˘klad¨§ jejich výsledků. Př¨Şnosem t¨¦to diplomov¨¦ pr¨˘ce by m¨§ly být nov¨¦ myšlenky v posuzov¨˘n¨Ş vysokonap¨§ťových elektrických točivých strojů.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on technical systems and evaluating their safety. It tries to make a complex view of links between safety, demands for quality and technical diagnostics. It tries to apply all the information about mentioned features to concrete branch of machines ¨C highŠ\voltage electrical rotary machines. Practical part of this thesis consists of statistical analysis of measured parameters by two hydroelectric generators. Main task of this thesis is to transpose theoretical knowledge of safety and technical systems to the branch of highŠ\voltage electrical rotary machines. This thesis also tries to find appropriate and more efficient evaluation method for analyzing the parameters of mentioned machines. Another benefit of this thesis should be bringing few new ideas about evaluating safety and technical status of highŠ\voltage electrical rotary machines. Keywords: technical system, safety, highŠ\voltage electrical machines, technical diagnosticsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttechnický syst¨¦mcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjecttočiv¨¦ elektrick¨¦ strojecs
dc.subjecttechnick¨˘ diagnostikacs
dc.subjecttechnical systemen
dc.subjectsafetyen
dc.subjecthighŠ\voltage electrical machinesen
dc.subjecttechnical diagnosticsen
dc.titleBezpečnost technických syst¨¦můcs
dc.title.alternativeSafety of technological systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:31cs
thesis.disciplineKonstrukce strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21027en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 16:06:22en
sync.item.modts2020.03.31 12:28:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlík, Josefcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Němejc, CSc. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Radek Král, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record