Show simple item record

Design of sand blasting machine modification

dc.contributor.advisorKrejsa, Jiřícs
dc.contributor.authorKlár, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:33:06Z
dc.date.available2019-04-04T04:33:06Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKLÁR, P. Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other28561cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16237
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a realizací konstrukční úpravy pískovacího stroje s ohledem na požadavky řešení. První část obsahuje krátkou rešeršní studii, jež popisuje technologii tryskání a různé druhy tryskacích strojů. V druhé, praktické části je popsán rozbor problému a stanovení cílů, kterých má být dosaženo. Hlavní cíle návrhu jsou zásadně nezasahovat do stroje a úpravou omezit přítomnost obsluhy při vlastním procesu pískování. Dále je podrobně popsán návrh řešení, který splňuje zadané cíle a je doplněn výpočty. Popsaný návrh je realizován a předběžné výsledky naznačují, že nadefinované cíle jsou splněny.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on design and implementation of structural adjustment of sandblasting machine with regard to the requirements of resolution. The first part consist of short study describes a blasting technology and various types of blasting machines. Second part – practical part consists of problem analysis and setting goals to be achieved. The main goal of the design is to not influence the machine and to limit presence of the operators by modification in the actual process of sanding. There is also detailed design of solution’s proposal which fulfills the specified goals and is supported by calculations. Descibed design was realized and preliminary results suggest that pre-defined goals are met.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPískovánícs
dc.subjecttryskánícs
dc.subjectpískovací strojcs
dc.subjectkonstrukční řešenícs
dc.subjectSandingen
dc.subjectblastingen
dc.subjectsandblasting machineen
dc.subjectstructural designen
dc.titleNávrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího strojecs
dc.title.alternativeDesign of sand blasting machine modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2010-09-29-10:45:06cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid28561en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:33:07en
sync.item.modts2020.03.30 21:28:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFuis, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámím komisi s obsahem své BP na velmi dobré úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record