Show simple item record

Analysis of mechanical behaviour of synchronous generator

dc.contributor.advisorDušek, Danielcs
dc.contributor.authorDonát, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-14T22:56:54Z
dc.date.available2020-06-15cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDONÁT, M. Analýza mechanického chování synchronního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other26498cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16528
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá analýzou mechanického chování synchronního generátoru a posouzením možnosti snížení hmotnosti kostry generátoru. Cílem práce bylo provést deformačně napěťovou a modální analýzu konkrétního modelu synchronního generátoru, posouzení vlivu jednotlivých prvků kostry generátoru na její celkovou tuhost a návrh konstrukčních úprav kostry generátoru, které povedou ke snížení její hmotnosti.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with analysis of mechanical behaviour of the synchronous generator and assessment of the possibility of reducing the mass of the frame of the generator. The aims of this work were: to perform the stress-strain analysis and modal analysis of the required model of the synchronous generator, to assessment influence of single part of the frame of the generator over its stiffness and design construction modification of the frame of the generator, which reduce its mass.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectSynchronní generátorcs
dc.subjectdeformačně napěťová analýzacs
dc.subjectmodální analýzacs
dc.subjectkritické otáčkycs
dc.subjectvlastní frekvence.cs
dc.subjectSynchronous generatoren
dc.subjectstress-strain analysisen
dc.subjectmodal analysisen
dc.subjectcritical speeden
dc.subjectnatural frequency.en
dc.titleAnalýza mechanického chování synchronního generátorucs
dc.title.alternativeAnalysis of mechanical behaviour of synchronous generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:12cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid26498en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:19:13en
sync.item.modts2021.11.12 09:20:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHadaš, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) Ing. David Zalaba (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil všechny členy komise během cca 15 min. se svojí diplomovou prací a poté odpovídal na otázky oponenta, školitele a dalších členů komise. Diplomant bez problémů prezentoval připravenou obhajobu a rovněž rychle a vhodně reagoval na další otázky zkoušející komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record