Show simple item record

The Influence of a Screw Drill Core Thickness on a Force Resolution when Drilling.

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorKlimek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:47:21Z
dc.date.available2019-04-04T04:47:21Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKLIMEK, P. Vliv tloušťky jádra šroubovitého vrtáku na silové poměry při vrtání. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other16976cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16533
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na praktické zkoušení standardních šroubovitých vrtáků a vrtáků s novou geometrií CZ 002, CZ 004. První část je věnována krátkému popisu historie, stávajícího stavu a především, rozboru stěžejní normy DIN 1414-1. Další část se zabývá popisem zkoušky silového zatížení a jejím, především grafickým, vyhodnocením. Poslední část práce je věnována zkoušce geometrické přesnosti vrtaných otvorů.cs
dc.description.abstractThe Bachelor's thesis is focused on the practical tests of standard spiral drills with a new geometry CZ 002 and CZ 004. The first part is devoted to a short description of a history and current state of the art and in particular, the analysis of core according to the standard DIN 1414-1. Another part deals with the description of the test loading. The last part of the work is devoted to test the geometric quality and precision of the bored holes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVrtákcs
dc.subjectgeometriecs
dc.subjecttloušťkacs
dc.subjectjádrocs
dc.subjectsílacs
dc.subjectzatížení.cs
dc.subjectDrillen
dc.subjectgeometryen
dc.subjectthicknessen
dc.subjectcoreen
dc.subjectforceen
dc.subjectload.en
dc.titleVliv tloušťky jádra šroubovitého vrtáku na silové poměry při vrtání.cs
dc.title.alternativeThe Influence of a Screw Drill Core Thickness on a Force Resolution when Drilling.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-19cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:07cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid16976en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:15:41en
sync.item.modts2020.03.31 22:38:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Vysvětlete pojem podbroušení šroubovitých vrtáků? 2. Proč se podbroušení používá a jakým způsobem pomáhá v technologii vrtání? 3. Popište geometrii vrtacího nástroje. 4. Proč se konstrukce šroubovitých vrtáků zastavila v bodě, kdy je ve špičce vrtáku silné jádro? 5. Strana 27; "Měření bylo prováděno v předem stanoveném intervalu (6 a 11), proto jsou hodnoty aritmetických průměrů i rozkmitů hodnotami diskrétními." Vysvětlete pojem "diskrétní hodnoty" a proč jsou hodnoty aritmetických průměrů i rozkmitů hodnotami diskrétními? 6. Mění se geometrie hřbetu při podbrušování vrtáku (vrtacího nástroje)? 7. Jaký je vliv tloušťky šroubovitého jádra na silové poměry? Byla matematicky popsána? 8. Jaký vliv mělo zeslabení jádra na kroutící moment nástroje? 9. Vyjmenujte základní způsoby podbrušování vrtáků?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record