Show simple item record

Production of an Injection Mold.

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorJílek, Bohumilcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:28:30Z
dc.date.available2018-10-21T20:28:30Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJÍLEK, B. Výroba vstřikovací formy. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other16977cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16540
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na problematiku výroby vstřikovacích forem. Obsahuje jednak rozbor jednotlivých částí vstřikovacích forem, popis jejich funkce a možnosti konstrukčního řešení, ale také především souhrn stávajících technologií výroby těchto forem, jejich výhody a nevýhody. Součástí této práce je návrh konstrukce vstřikovací formy pro plastový dílec, návrh výroby vybraných tvarových částí formy, simulace a vlastní obrábění.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on a production of injection molds. It contains some analyses of the various parts of the injection molds, a description of their functions and the possibility of structural design. A summary of existing technologies for the production of these molds, their advantages and disadvantages is included. This thesis deals with design of the component parts for injection of plastics, strategy of machining and a simulation of machining.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVstřikovací formacs
dc.subjectpolymercs
dc.subjectelektroerozivní obráběnícs
dc.subjectvysokorychlostní obráběnícs
dc.subjectobrábění za suchacs
dc.subjectobrábění velmi tvrdých materiálů.cs
dc.subjectInjection molden
dc.subjectpolymeren
dc.subjectelectrical discharge machiningen
dc.subjecthigh speed machiningen
dc.subjectdry machiningen
dc.subjectmachining of very hard materials.en
dc.titleVýroba vstřikovací formy.cs
dc.title.alternativeProduction of an Injection Mold.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:22cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid16977en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:49:31en
sync.item.modts2020.03.31 16:00:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePolzer, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Otázky oponenta: 1. Jaké byly parametry struktury obrobeného povrchu po dokončování frézováním. 2. Jaké byly nastaveny parametry ap a ae pro dokončovací obrábění. Otázky členů komise: 1. Vstřikovací teplota polymerů. 2. Statistický výběr při přejímce. 3. Zvolené státní normy. 4. Použité materiály na vstřikovací formy. 5. Cementační oceli. 6. Posuv při frézování, hodnoty pro HSC obrábění.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record