Show simple item record

Financial Statements Analysis of the Company Norgren CZ Using Time Series

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorVeber, Antoníncs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:19:37Z
dc.date.available2018-10-21T16:19:37Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVEBER, A. Analýza účetních výkazů společnosti Norgren CZ pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other52428cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/16598
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je analýza účetních výkazů společnosti Norgren CZ pomocí statistických metod a srovnání se společností Festo, která patří k hlavním konkurentům podniku. Použitými metodami jsou finanční analýza a analýza časových řad. Návrhová část práce se zabývá problematikou řízení zásob, redukcí výrobních nákladů a hledání nových tržních příležitostí. Práce obsahuje nezbytná teoretická východiska pro pochopení analytické části, analýzu a doporučení, která po zavedení do praxe přispějí ke zlepšení současného stavu.cs
dc.description.abstractThe analysis of financial statements of Norgren CZ Company based on statistical methods and comparing with Festo Company, which is one of the best competitors this concern, is the object of presented thesis. Used methods are financial analysis and time series analysis. Suggest part of thesis is focused on inventory management, cost reduction and looking for new markets opportunities. The thesis contains theoretical background needed for full understanding of the analytical part, analysis and recommendations, which after putting themselves into practice contribute to the betterment of present condition as well.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectStatistické metodycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectRegresní přímkacs
dc.subjectČasové řadycs
dc.subjectDekompozice časových řadcs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectStatistical methodsen
dc.subjectRegression analysisen
dc.subjectRegression lineen
dc.subjectTime seriesen
dc.subjectDecomposition of time seriesen
dc.titleAnalýza účetních výkazů společnosti Norgren CZ pomocí časových řadcs
dc.title.alternativeFinancial Statements Analysis of the Company Norgren CZ Using Time Seriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-08cs
dcterms.modified2012-06-11-15:29:09cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52428en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:03:25en
sync.item.modts2019.05.18 02:17:24en
dc.contributor.refereeKubuš,, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record